700 zonnepanelen op dak van Deetos/Snel Hal als voorbeeld voor andere stichtingen en verenigingen

15 februari 2021

Lening voor Zonnepanelen op dak van Deetos/Snelhal in Crabbehof als voorbeeld van investeren in duurzaamheid voor Stichtingen en Verenigingen | Bestuur en Middelen | Dinsdag 9 februari 2021 | Jacqueline van den Bergh

Het gaat om een geldlening van maximaal € 175.000,- te verstrekken ten gunste van Stichting Vorrinklaan ten behoeve van zonnepanelen. Stichting Vorrinklaan, die eigenaar is van de DeetosSnelhal (Vorrinklaan 202, 3317 KZ te Dordrecht) en deze exploiteert, wil duurzaamheidsmaatregelen treffen om energiekosten te besparen en de energienota omlaag te brengen. De bedoeling is dat er 700 zonnepanelen op het dak van de DeetosSnelhal bevestigd worden. Het treffen van deze duurzaamheidsmaatregelen levert Stichting Vorrinklaan een verwacht voordeel (opbrengst energieverkoop en besparing, naast een subsidie voor duurzame energie) op van € 244.295,- over 25 jaar.

Het zou mooi zijn als ook andere verenigingen/stichtingen van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken, namelijk een lening bij de gemeente als men aan dezelfde voorwaarden voldoet. Ook culturele instellingen moeten hiervan gebruik kunnen maken, zoals CDA voorstelde. PVDA is het hier helemaal mee eens, evenals het laten vervallen van 1% rente. Zoals CDA voorstelde.
Om Dordrecht te verduurzamen en om de eigen energiekosten te verminderen.

CDA dient een amendement in, dat PVDA mede ondersteunt. Het amendement wordt ingediend in de gemeenteraad van dinsdag 16 februari 2021.

Ook zal de PVDA een eigen (sub)amendement indienen dat de mogelijkheid opent voor alle verenigingen en stichtingen van algemeen belang om gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Afbeelding van lmtsimon via Pixabay
(vrij gebruik van foto’s)