Brede aandacht voor De Dubbel, MenstruatieArmoede en afsluiting Stedin

23 november 2020

Dankzij inititiatieven van de PVDA is er brede aandacht gekomen voor 3 belangrijke onderwerpen die in Dordrecht spelen: De stuitende gang van zaken rondom het aankopen van  zwembad De Dubbel in Dubbeldam; De MenstruatieArmoede (samen met GroenLinks); De afsluitingen van Stedin.
Maandag 23 november 2020 verscheen er in dagblad AD/De Dordtenaar 3 uitgebreide artikelen.

Zwembad De Dubbel
De vragen die de PVDA (Cor van Verk) heeft gesteld over toen bleek dat de gemeente ineens eigenaar was geworden van zwembad De Dubbel hebben tot grote kritiek geleid. Het blijkt dat ambtenaren de wethouders (Stam en Burggraaf) niet geinformeerd zouden hebben. Dat vindt de PVDA te kort door de bocht. “Wethouders dienen er boven op te zitten, hebben zij nog wel controle over hun eigen ambtenarenapparaat?”

MenstruatieArmoede
Inge Stevens en Kitty Krüger (GroenLinks) organiseren samen met maatschappelijke organisaties de Kerstactie: ‘DONEER PERSOONLIJKE HYGIËNE PRODUCTEN’. Om producten voor persoonlijke hygiëne te sponsoren. Steeds meer mensen raken in financiele problemen, en vooral vrouwen hebben moeite om shampoo, zeep, en vooral maandverband, tampons, etc. aan te schaffen. Steeds meer vrouwen komen door geldproblemen niet toe aan het kopen van maandverband en tampons. De keuze is vaak: of eten kopen of maandverband. Dan is de keuze snel gemaakt en kiest men voor eten voor het gezin. Er wordt dan ook steeds meer gesproken over MenstruatieArmoede. Men gebruikt uit geldgebrek ondeugdelijk materiaal (bijv. oude sokken) ofwel het materiaal wordt veel te lang gebruikt. Dit geeft gezondheidsrisico’s, zoals het oplopen van infecties. Voor veel minima zijn deze maandelijks terugkerende producten een grote druk op hun budget. Maar uit schaamte praat men er niet makkelijk over. Het idee is om genoemde producten aan te schaffen en te doneren voor mensen die het hard nodig hebben. De organisatie Geef het Dordt verzamelt deze producten. Met elkaar maken we mooie pakketten met persoonlijke hygiëne producten (waaronder ook zeker maandverband en tampons voor vrouwen) voor de Kerst om te schenken aan Dordtenaren die dit heel goed kunnen gebruiken. Verschillende maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken. Ook Kruidvat en misschien ook Albert Heijn doen mee. Wilt uw organisatie of bedrijf ook meedoen?
DONEER AAN ‘GEEF HET DORDT’ onder vermelding van Persoonlijke Hygiëne: TRIODOS Bankrekeningnummer: NL89TRIO0338 8362 17
Lees hier het artikel in AD/De Dordtenaar / Foto: Victor van Breukelen

Afsluitingen Stedin
PVDA (Jacqueline van den Bergh) heeft schriftelijke vragen gesteld aan college: Hoe komt het dat er toch mensen worden afgesloten van gas/licht terwijl er convenanten zijn afgesloten met nutsorganisaties om dat niet te doen en sneller in te grijpen bij niet betalen. Via SUN (Stichting Urgente Noden) kregen we berichten dat er toch weer mensen zijn afgesloten. Het betreft kwetsbare mensen, gezinnen. Hulpverlening (Wijkteams en Sociale Dienst) heeft kontakt met deze mensen en doen voorstellen over afbetalingsregelingen. Maar Stedin wil dat eerst de schuld in een keer wordt afgelost. Volgens wethouder Heijkoop blijken er met nutsorganisaties geen convenanten te zijn afgesloten. Dat gaat nu wel gebeuren. Schulden moeten ook veel sneller worden gesignaleerd, zodat afsluitingen niet meer kunnen.
Bekijk hier ook de video van RTV Dordrecht