Breng de behoefte aan parkeren goed in beeld

8 december 2020

Adviescommissie Grote Projecten | Donderdag 3 december 2020 | Digitaal | Bestemmingsplan Gezondheidspark West en Midden Zone | Cor van Verk:

De PVDA vindt dat dit plan een mooie bijdrage is. Er komen vele woningen bij. Dat is hard nodig. Daarom vinden wij ook dat er zo min mogelijk vertraging moet zijn. Nu doorstomen. Maar waar wij moeite mee hebben is dat dit plan niet compleet is. Mobiliteit ontbreekt. En dat is toch wel een zeer essentieel onderdeel van dit hele plan. Want bouw je een te grote parkeergarage of een te kleine parkeergarage dan kom je in de problemen. Wijk kan je maar 1 keer bouwen en ook het aantal parkeerplaatsen in de parkeergarage. Er komt een Mobiliteitsplan, ofwel een Mobiliteitsparagraaf, maar er wordt gevraagd nu eerst het Bestemmingsplan vast te stellen met een duidelijke Parkeerbalans met normen. En dat zou weleens te krap kunnen zijn. Want er wordt vanuit gegaan dat veel mensen met de bus en met de fiets komen. Maar zeker de bus is niet altijd beschikbaar. Zeker niet in de avonduren. En nu met corona worden de lijnen minder en ook de rijtijden. Wij vinden dan ook dat er eerst met alle partners (ziekenhuis, sportverenigingen en omwonenden) moet worden overlegd, zodat de reële parkeerbehoefte in beeld kan worden gebracht. En mocht dit Mobiliteitsplan aanleding geven om de Parkeernormen te wijzigen in Bestemmingsplan, dan moet dat kunnen. Wij willen ook niet dat de parkeerdruk op de omgeving nog groter wordt dan het nu al is. Wij denken dan ook aan een motie of amendement.

WETHOUDER SLEEKING: Middenzone is geen simpele locatie. Naast N3, Overkampweg, Ziekenhuis, Sportboulevard. Voordat de Omgevingsvergunning kan worden gegeven, moet er eerst een Mobiliteitsplan zijn. Zonder Mobiliteitsplan geen Omgevingsvergunning. Er lopen nog allerlei trajecten. Om te gaan voorzien in de parkeervraag. Wordt ingezet om gezonde nieuwe groene woonwijk. Met deelauto’s, fietsen, OV, nieuwe station op termijn. Dat moet antwoord geven op mogelijkheden in dit Bestemmingsplan. Moet leiden tot generiek beleid. Om overlast te voorkomen in de omgeving komt de introductie van een nieuw systeem. Bewoners willen we niet confronteren met hoge lasten. Blauwe zone, of bewonersparkeren, komt later aan de orde. Nu dit Bestemmingsplan vaststellen om bouw mogelijk te maken. Er zijn nog problemen: geluid en mobiliteit. Gesprekken met ziekenhuis lopen. Overkamppark moet beter aansluiten, betere verbinding. 3 Auto’s per woning is niet mogelijk. Autobezit is lager. Bestemmingsplan moet standhouden, dus goed worden uitgewerkt. Want niemand is gebaat bij bezwaarprocedures. Het moet gewoon goed geregeld zijn, anders geen Omgevingsvergunning. Tarieven komen in een later stadium.

PVDA: Waarom Bestemmingsplan nu vaststellen, zonder Mobiliteitsplan. Waarom niet in 1 keer. Stel dat straks uit Mobiliteitsplan blijkt dat de parkeernorm niet houdbaar is.

WETHOUDER SLEEKING: Wij zijn in gesprek met BallastNedam en ziekenhuis. Het is van belang om in goede samenspraak met elkaar eruit te gaan komen. Eerst Bestemmingsplan, dan de rest: parkeren, geluid en leefbaarheid.

PVDA: Nu eerst Bestemmingsplan. Daarna concrete invulling. Zijn er problemen, dan aanpassen. Eventueel meer parkeerplaatsen bouwen. Begrijp ik dat goed?

WETHOUDER SLEEKING: Ja, dat kan het betekenen. Wij willen geen problemen voor de toekomst.