College beantwoordt toch vervolgvragen PvdA over Rioolkast

7 januari 2021

Binnenkort kunnen we toch de antwoorden op onze vervolgvragen over de Rioolkast aan de Hazelaarlaan in Dubbeldam van het college ontvangen.

Eerder had het college ons meegedeeld dat de beantwoording niet zou komen omdat er een juridische procedure zou zijn gestart door de bewoner en omdat het college vindt dat de PvdA zich met een ‘individuele kwestie’ zou bemoeien.

In een uitgebreid rappel heeft de PvdA hierop gereageerd naar het college. Zie elders op deze site. Er is geen sprake van een juridische procedure en de bewoners hebben zelf kontakt gezocht met de gemeenteraad. Wij zijn volksvertegenwoordigers en het is onze taak om ons ook met ‘individuele kwesties’ bezig te houden, zeker als het handelen van onze overheden hierom vraagt.

We wachten de antwoorden af en willen deze bespreken in de Adviescommissie Fysiek, evenals de hele gang van zaken.