College gaat de rioolkast in nieuwbouwwijkje in Dubbeldam niet verplaatsen

17 februari 2021

Gemeenteraad dinsdag 16 februari 2021 | PVDA Moties Vreemd aan de Orde van de Dag over Rioolkast in Dubbeldam | Cor van Verk:

“Wat er nu uitkomt, is geen oplossing. En dat spijt mij. Voor de stad en voor de bewoners.”

De PVDA wil de problemen rond de rioolkast tot een goed politiek einde te brengen. Wethouders besturen de stad, daarbij krijgen zij hulp van ambtenaren. Natuurlijk worden er fouten gemaakt. Een rioolkast verschijnt ineens pal voor een nieuwbouwwoning, Volgens de VNG moeten nutsvoorzieningen minimaal 30 meter van de woningen af staan.
Maar gelukkig zei wethouder Stam onmiddellijk dat de fout hersteld wordt en dat de rioolkast verplaatst zou worden. Ondanks de kosten. Echter de tijd verstrijkt en verstrijkt. Er gebeurde niets. Toen kwam – na 2 jaar – de mededeling dat de rioolkast niet meer wordt weggehaald. De PVDA vindt dat dat niet kan. Als er fouten zijn gemaakt, dan moeten die hersteld worden. Het gaat hier om de betrouwbaarheid van de gemeente.

Motie Herstel Gemaakte Fouten: Volgens het college zouden wij een individueel belang dienen. Het algemeen belang is het feit dat wij een gemeente moeten zijn die niet alleen fouten maakt, maar ook fouten moet willen herstellen. En naar de gemeenteraad komen voor budget. Niet iets toezeggen en daar dan later op terugkomen. Hoe zit dat in andere situaties? Dat is het algemeen belang. Wij kennen situaties van burgers die in de kou worden gelaten door onze gemeente. Daarom komen wij met de Motie Herstel Gemaakte Fouten.

Motie Laat Rioolkast geen Blunderput worden: Wij stuiten op een aantal vreemde zaken: op basis van de bouwtekening van 2017 hebben mensen hun huis gekocht. Op die tekening was er geen rioolkast ingetekend voor hun huis. Maar dan ineens is er een andere tekening in 2020, toen het huis er al stond en de bewoners erin waren getrokken, met de locatie van de rioolkast pal voor hun huis. Is hier vergunning voor verleend? Is een vergunning nodig? Wie is hier nu voor verantwoordelijk? Wij willen dat alles helder wordt en volgens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt opgelost voor de mensen die het betreft. Hoe kunnen wij hier het beste uit komen? Tot 1 maart gebeurt er niets volgens wethouder Sleeking. Het gaat ons hier om het toegeven van fouten en het goed herstellen.

Een Onafhankelijk onderzoek – zoals CDA voorstel – is zeker niet verkeerd.”Het moet afgelopen zijn met dat gedoe daar”.

WETHOUDER SLEEKING: Dit verdient geen schoonheidsprijs. Ik ben daar geweest en heb betrokkenen gesproken. Een kast van die omvang wil je niet voor je deur hebben. Alle vragen zijn nu beantwoord. Met een vertrouwelijke bijlage met financieel overzicht als je de rioolkast verplaatst. We hebben besluit genomen om niet over te gaan tot verplaatsing, gezien het enorme kostenplaatje. Dit hebben we afgesproken: we gaan in gesprek met betrokkenen, verlagen de kast zodat hij niet meer zichtbaar is en komen met een bod voor schadevergoeding. Bewoner wil daar niet op in gaan. Hield vast aan 1 oplossing: verplaatsing. Het Juridisch Kennis Centrum is erbij betrokken. Wij kunnen hier wel lessen van leren. Met Projectmanagement gesproken: hoe kwam dat nu zo, hoe voorkomen we dit. Dit moet niet nog een keer gebeuren. De rioolast wordt verlaagd. Er loopt een onderzocht naar geluid en trillingen. Ook in avonduren en nacht. CDA vraagt om onafhankelijk onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan door Omgevingsdienst ZHZ, dat is een onafhankelijk advies. Als we daar niet op kunnen vertrouwen, dan moeten we afscheid nemen van OZHZ. We krijgen een goede rapportage.
De huidige situatie moet verbeterd worden. Wij willen de rioolkast niet verplaatsen, dat brengt veel te hoge kosten met zich mee. De opdracht tot verlagen is gegeven, maar duurt ook lang. De resultaten van het geluidsonderzoek zouden er tegelijkertijd zijn. Rioolkast is niet vergunningplichtig. Het hoort bij openbare voorzieningen. Geen toets aan Bestemmingsplan. Dat de VNG voorschrijft dat de rioolkast minstens 30 meter van de woning af moet staan is een onjuiste aanname. Dat zou gaan om grote installaties. Dit is een kleine rioolkast voor de straat, niet voor de hele wijk. Kosten die we gaan maken, komen ten laste van de grondexploitatie. Er is een positief resultaat. Aanbod aan bewoners om het groen anders in te richten, is niet kostenvrij.
Motie Gemaakte fouten: het moet er ook over gaan of een oplossing in verhouding staat tot de maatschappelijke kosten. Verplaatsing van de rioolkast kost veel te veel. We kiezen voor andere oplossing, en daar komt nu onderzoek naar. Is nu iedereen tevreden met deze oplossing? Over de oplossing voor de rioolkast gaan wij niet tot overeenstemming komen. Maar wel komen we tot een pragmatische oplossing. De nieuwe kleinere rioolkast zal niet opvallen.

PVDA: Maar bewoners willen die kast niet, stond niet op de tekening toen ze hun huis kochten. “Ik heb een kat in de zak gekocht”, zullen ze denken.

WETHOUDER SLEEKING: Mediation wordt vaker toegepast. Maar leidt hier niet tot oplossing. Wij zijn niet zonder fouten. Van fouten willen we leren. Wij gaan zorgvuldig om met geld van de gemeenschap. Daar houden wij ons aan. Daarom is verplaatsing niet aan de orde. Veel te hoge kosten. Wij hebben de toezegging gedaan dat wij met een constructieve oplossing komen. Alleen komt er nog een onderzoek naar lawaai. De moties ontraden wij. Er is een professionele oplossing in zicht die recht doet aan de situatie die is ontstaan.

Over die professionele oplossing verschilt de PVDA van mening met de wethouder.

PVDA: Blij dat wethouder toegeeft dat het hele proces bijzonder slecht is verlopen. Doel van deze avond was om tot een goede oplossing te komen. De oplossing was voor handen. De rioolkast hoorde daar niet en er is toegezegd door wethouder Stam dat hij verplaatst zou worden. Die toezegging geeft verplichtingen. Toezeggingen van bestuurders wegen zwaar. De toezegging is herhaalde malen herhaald, ook door ambtenaren. Die ook zeiden dat het een dure oplossing was. Ja, het wordt steeds duurder, want nu is ook de straat en het groen al aangelegd. De burger mocht de verwachting hebben dat de gemeente dit zou oplossen. Er werd zelfs een bos bloemen gebracht. Na 2 jaar horen ze plotseling dat de toezegging van de verplaatsing niet doorgaat. Als bestuur ben je gehouden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Onze motie zal niet worden aangenomen, dat begrijp ik uit de discussies.
Deze mevrouw zal een juridisch traject worden ingeduwd. Dat gaat nu beginnen. Het zal een slepend traject worden. Dat vinden wij zonde van de tijd, en zonde van het geld. En als we dan zorgvuldig met kosten van burgers om moeten gaan, is dit juist het voorbeeld van hoe het niet moet. Proces was behoorlijk verstoord. Welk gevoel het bij mensen geeft als de burgemeester, wethouder en notulist op bezoek komt. Dat heeft impact. Dat voelt niet lekker. Mensen kijken naar B&W met een bepaalde blik. Kijken er tegenop.

Wat er nu uitkomt, is geen oplossing. En dat spijt mij. Voor de stad en voor de bewoners.

Motie Herstel Gemaakte Fouten heeft PVDA ingetrokken.

Motie Maak van Rioolkast geen Blunderput is helaas niet aangenomen door de gemeenteraad.