Geen renteloze lening voor Deetos/Snel Hal

16 februari 2021

In de gemeenteraad van dinsdag 16 februari 2021 werd het voorstel voor een lening aan de Stichting Vorrinklaan (eigenaar van de Deetos/Snel Hal) in Crabbehof besproken. Deze stichting wil 700 zonnepanelen op hun dak aanbrengen voor duurzaam energiegebruik en om voor de langere termijn de energiekosten te kunnen minderen. Men had een lening gevraagd aan De Nederlandse Bank, maar die verstrekken met ingang van 1 januari 2021 alleen leningen boven de 1 miljoen. Ook de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kon geen lening verstrekken omdat de gemeente andere voorwaarden hanteert wat betreft recht van opstal en eigenaarschap.

Het gaat om een lening van 175.000 euro. De gemeente Dordrecht berekent een rente van 1%. Het CDA en PVDA hadden ieder een amendement ingediend om er een renteloze lening van te maken. Het CDA wilde met het amendement ook dat andere sportverenigingen en culturele organisaties onder dezelfde voorwaarden als de Deetos/Snel Hal gebruik konden maken van een lening. De PVDA zei bij monde van Cor van Verk de lening – naast sport- en cultuurverenigingen – ook open te willen stellen voor allerlei stichtingen en verenigingen, zoals ook speeltuinen, muziekverenigingen en scoutinggroepen. Want waarom alleen sport en cultuur? Het zou heel goed zijn voor allerlei clubs om bij te dragen aan de verduurzaming van onze stad en om de energiekosten omlaag te krijgen.

Beide abonnementen kregen echter niet voldoende steun van de gemeenteraad.

De lening voor de zonnepanelen gaat gewoon door, maar nu wel met 1% rente.