Groene muren in nieuwbouwplannen Van Godewijckstraat

14 oktober 2020

PVDA is verheugd over de nieuwbouw in de Van Godewijckstraat, en dat er meer woningen worden toegevoegd. Het is een hele verbetering. Nu is het lelijk, dat oude gebouw van het UWV.

Wij willen wat aanpassingen aanbrengen in de plannen en kiezen ervoor om het vast te leggen in het Bestemmingsplan. Voldoende groen in de straat maakt het geheel aantrekkelijker. Het moet geen stenen woestijn worden. De omgeving is al stenig genoeg. Wij willen ook groen aan de muren, de zogenaamde verticale tuinen ofwel gevel tuinen. Bewoners kunnen dat zelf onderhouden. Samen met GroenLinks hebben we dan ook een Amendement ingediend om deze geveltuinen op te nemen in het Bestemmingsplan. Wij denken dat dit zeker bespreekbaar is met de ontwikkelaar en door het op te nemen in het Bestemmingsplan is dat ook voor iedereen duidelijk.

Onze reactie op andere moties: Een ondergrondse parkeergarage op deze locatie zien wij niet zo makkelijk te realiseren. We hebben in onze (binnen)stad te maken met veel ondergrondse stromen. Dan ontstaan er al gauw blubberputten.
Ook zien wij hier verder geen rol voor de Welstandscommissie. Hun advies stellen wij niet op prijs.
Bewoners hebben zorgen om de massale woonblokken. Maar ze zijn blij met de aanpassingen en dat zij verder betrokken worden bij de uitwerking van de plannen.

Wethouder Sleeking zei eveneens blij te zijn met deze vernieuwing, met de nieuwe woningen. Welk volume vinden we acceptabel, en hoeveel groen is nodig. Dat is altijd de vraag, zeker bij binnenstedelijk bouwen. Hij merkte op dat wij nu een Bestemmingsplan vaststellen en geen bouwplan. Ontwikkelaar is bereid om samen met de bewoners te kijken hoe meer groen nog kan worden toegevoegd. Monumentale bomen blijven behouden. Het groene gebied wordt uitgebreid.
De wethouder ontraadde om groene gevels op te nemen in het bestemmingsplan. Hij zoekt het eerder in de mogelijkheden op de begane grond. Wellicht kan er nog een boom bij. Er liggen overal kabels en leidingen die het moeilijk maken om bomen te plaatsen.

Wel zegde wethouder Sleeking toe in gesprek te gaan met ontwikkelaar om meer groen toe te voegen. (Motie D66).
PVDA had dit liever opgenomen gezien in het Bestemmingsplan, omdat je dan meer zekerheid hebt. Maar het amendement van GL en ons is door de gemeenteraad niet aangenomen (15 stemmen voor, 24 stemmen tegen).

PVDA | Cor van Verk | Digitale Gemeenteraad dinsdag 13 oktober 2020

 

Afbeelding van PIRO4D via Pixabay