Hoe brandveilig zijn de gevels van onze gebouwen?

7 oktober 2020

PVDA Commissielid Jacqueline van den Bergh heeft het college vragen gesteld over de bandveiligheid van de gevels van gebouwen in Dordrecht.

Uit de brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2020 had zij gelezen dat er naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfell Tower (zeer brandbare gevels) het Ministerie de gemeenten heeft verzocht om de meest risicovolle gebouwen te inventariseren wat de brandbaarheid van gevels betreft.

Daarnaast moet de gemeente erop toezien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien nodig noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.
Er is een protocol opgesteld ‘Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels’.

Omdat de brandveiligheid en het toezicht daarop van het grootste belang is, hebben wij als PVDA naar aanleiding van deze brief de volgende vragen:

1) Hoe ziet de inventarisatie van de meest brand risicovolle gebouwen wat gevels betreft in de gemeente Dordrecht eruit?

2) Hoeveel risicovolle gebouwen zijn er en wie zijn de eigenaren?

3) De medebewindstaak voor het toezicht en de handhaving van de bouwregelgeving ligt primair bij B&W. Voor het uitvoeren van deze taak leggen B&W verantwoording af aan de gemeenteraad.
Hoe is het toezicht in Dordrecht geregeld?
Wat zijn de vervolgacties wat betreft brandveilige gevels?
Welke afspraken zijn/worden er gemaakt met pandeigenaren?

4) Wij willen het protocol ‘Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels’ ontvangen.

PvdA Fractie Dordrecht | Jacqueline van den Bergh