Leden aan het woord: De positie van Lodewijk Asscher

13 januari 2021

Net als in andere delen van het land, zijn binnen onze afdeling de meningen verdeeld over de positie van Lodewijk Asscher als lijsttrekker van onze partij als gevolg van de uitkomsten van de publieke enquête rond de toeslagenaffaire en de publicatie van het verslag ‘Ongekend onrecht’ van de parlementaire ondervragingscommissie. Wij willen onze leden een kijkje bieden in de verschillende standpunten en hebben daarvoor twee leden gevraagd om een column te schrijven waarin zij hun standpunt – voor of tegen het aftreden van Asscher als lijsttrekker – toelichten.

 

Garry Post – Lodewijk Asscher opnieuw lijsttrekker van de PvdA

Het wordt Lodewijk Asscher terecht verweten dat hij tijdens zijn ministerschap de toeslagenaffaire onvoldoende ernstig nam. De informatie die hij destijds onder ogen kreeg had hem moeten alarmeren. Terecht dat hij nu zegt had ik maar verder doorgevraagd. De signalen werden toen klaarblijkelijk niet op waarde ingeschat, niet door Asscher maar ook niet door de mensen in zijn directe omgeving op het departement van Sociale Zaken. De politieke antenne stond volstrekt niet goed gericht weten we nu. Onbegrijpelijk blijkt uit het onderzoeksrapport  Het is Asscher aan te rekenen en dat beseft hij zelf heel goed. Het siert hem dat hij direct na het uitkomen van het onderzoeksrapport zijn excuses voor zijn falen heeft aangeboden. Als een van de weinige hoofdrolspelers omarmde hij ook direct ten volle de uitkomsten van het onderzoeksrapport ‘Ongekend onrecht’. Dat is voor mij de reden Asscher te blijven steunen als beoogd lijsttrekker van onze partij.

Politiek blijft echter wel politiek. Er kan ook na het partijcongres van deze week nog veel gebeuren. Het debat met het kabinet over de toeslagenaffaire moet nog gevoerd worden. De vraag is blijft het kabinet zitten. Wat gaan de hoofdrolspelers in het kabinet doen, tevens de beoogd lijsttrekkers van VVD en CDA. Als zij als lijsttrekker wel opstappen ziet het politieke landschap er totaal anders uit. Dat geldt wat mij betreft dan ook voor de positie van Lodewijk Asscher. Het blijven voorlopig roerige tijden.

 

Cees Donk – ziet Lodewijk Asscher zich graag terug trekken als lijsttrekker

Nooit eerder in mijn ruim 60-jarige lidmaatschap van de PvdA heb ik me zo teleurgesteld gevoeld in een PvdA bewindsman en de gevolgen van het door hem gevoerde beleid. De kernwaarden waarom we lid zijn van een partij als de onze zijn geschoffeerd door het toenmalige en huidige kabinet. Door de ontstane politieke situatie waarin Asscher is beland na de publieke enquête over de toeslagen en de publicatie van het enquêterapport is zijn positie als beoogd lijsttrekker niet langer houdbaar.

Ik acht Asscher hoog als PvdA-lid met het hart op de goede plaats, een door en door fatsoenlijk mens. Desondanks hoop ik dat hij duidelijker wordt over de effecten van het beleid dat onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd en er meer gevolg aan geeft dan alleen het uiten van spijtbetuigingen tijdens zijn verhoor, in een persbericht en de ledenbrief daarna. Dat zijn, in mijn ogen, krokodillentranen als je die vergelijkt met de betrokkenheid getoond door Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA). Mijn inschatting is dat wanneer Asscher als lijsttrekker doorgaat, hij zal fungeren als aangeschoten wild, hij kan het niet meer goed doen, de kritiek op zijn falen was terecht.

Hij zou mijns inziens zeker wel op de lijst kunnen blijven, het is een uitstekend kamerlid, maar bijvoorbeeld op een op voorhand niet verkiesbare plaats op de lijst. Hij hoeft zich dan niet als kandidaat terug te trekken. Op deze wijze is het aan de PvdA-leden, PvdA-kiezers en PvdA-sympathisanten om hem persoonlijk alsnog als kamerlid te kiezen door middel van voorkeurstemmen, maar niet als nummer 1 op onze kieslijst. Dat verdient hij in mijn ogen niet meer.

Eerlijk gezegd verwachtte ik van Asscher dat hij zich terug zou trekken als lijsttrekker en die eer aan een ander zou gunnen die minder omstreden is. Ik verzocht Nelleke Vedelaar om hem daarvan te overtuigen en als dat niet lukte die vraag door te geleiden naar het voltallig partijbestuur en de kandidaatstellingscommissie. Ik heb daar noch van haar noch van het partijbestuur antwoord of reactie op ontvangen. Asscher reageerde uiteindelijk zelf met een ledenbrief. Die lijkt in mijn ogen op het laatste woord van de dader die hoopt op vrijspraak of een mildere straf. Te weinig en te laat.

Desondanks hem op het schild heffen als lijsttrekker schaadt onze partij en samenwerking met anderen. In plaats van discussie over PvdA plannen, beleid wat we nastreven en streven naar progressieve samenwerking zal het over Asscher en zijn spijtbetuiging gaan.

Hoewel ik het jammer vind dat het afdelingsbestuur zelf op de vlakte blijft in deze discussie ben ik blij dat het mij de gelegenheid geeft mijn mening te delen. Verder kan ieder lid zich aanmelden als deelnemer aan het congres en een zelf de keuze maken om Asscher te kiezen als lijsttrekker of te doen terugtrekken.

 

Reactie bestuur PvdA Dordrecht

Aan de leden van de PvdA afdeling Dordrecht,

Heden werd ons door een lid van onze afdeling gevraagd om als bestuur een opvatting te formuleren over de ontstane discussie over de positie van Lodewijk Asscher als lijsttrekker van onze partij bij de komende verkiezingen.

Betreffend lid stelt in zijn brief aan het afdelingsbestuur dat Lodewijk als gevolg van het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de parlementaire ondervragingscommissie onmogelijk nog lijsttrekker kan zijn van onze partij. Dat voor dit standpunt argumenten zijn, kunnen wij onderschrijven want als minister is Lodewijk mede betrokken en verantwoordelijk geweest voor het dossier ‘Toeslagenfraude’.

Dat Lodewijk zich zeer bewust is van ook een persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, heeft hij getoond tijdens het verhoor door de commissie en ook weer in zijn eigen facebook-bericht van afgelopen zondag.

De conclusies in het rapport gaan echter verder. Het handelen van de overheid heeft er toe geleid dat de beginselen van de rechtsstaat zijn geschaad. Het is deze constatering die als een mokerslag aankomt in het gezicht van onze democratie. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken en een fundamenteel ingrijpen op het handelen van de overheid is één van de thema’s bij de verkiezingen.

Geloofwaardigheid is aan de orde. Deze vraag zal ook Lodewijk zich stellen. En hij is de eerste die hier een oordeel over heeft als hij in de spiegel kijkt. Het past ons als partij dan ook om op dit punt vertrouwen te hebben in zijn partijleiderschap en te weten dat hij zeker beseft dat de geloofwaardigheid van de lijsttrekker afstraalt op de partij.

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat individuele leden zich graag willen uitspreken over de precaire positie van onze lijsttrekker (en dat is door verschillende leden op de sociale media al gedaan), want dat hoort bij een democratische partij als de onze.

Wat daar ook bij hoort, is dat we daar op het congres op zaterdag 16 januari 2021 over kunnen spreken en stemmen. Ons partijbestuur zal in overleg met Lodewijk dan ongetwijfeld een voorstel aan de leden voorleggen.

Dus voor dit moment wil het afdelingsbestuur niet vooruitlopen op het oordeel van Lodewijk en het partijbestuur. Uiteraard kunnen leden altijd zelf het landelijk partijbestuur een brief of een mail sturen met hun eigen oordeel over deze situatie.

Met partijgenootschappelijke groet,

Namens het bestuur Hans Spigt (voorzitter)

Marije Schnabel (secretaris)