Levendige binnenstad: met horeca hotspots en winkel/woonstraten

6 april 2021

Jacqueline van den Bergh | Adviescommissie Bestuur en Middelen | Dinsdag 30 maart 2021 | Levendige Binnenstad:

Ook PvdA wil de levendigheid in binnenstad versterken en de horeca – en ook winkels – nu extra de ruimte te geven. De binnenstad biedt veel werkgelegenheid en is een toeristische trekker.
Acties op korte termijn:
– Versterken ruimte Horeca: In horeca hotspots gaat de levendigheid boven rust; Grotere terrassen; Ruimere openingstijden (24 uurs openingstijden uitproberen); Winterterrassen maken zodat ze het hele jaar open kunnen zijn; Kwijtschelding huren en lokale belastingen; Gesprekken over verlenging openingstijden winkels tot bijv. 19 uur; Tarieven parkeergarages naar beneden; Horeca en winkels zo snel mogelijk open; Geef ze de ruimte en de verantwoordelijkheid om dit verantwoord te kunnen organiseren; Gratis OV in decembermaand

Wij lazen in de krant dat er rumoer is over het Nieuwe Terrassenbeleid. Daar zouden afspraken in staan over het inschikken van de terrassen als er evenementen zijn. Ik heb dat nieuwe Terrassenbeleid nog niet gezien, maar het lijkt ons niet goed dat er onrust over is ontstaan, juist nu de horeca het zo moeilijk heeft in coronatijd. Wij willen dat de wethouder hierover in gesprek gaat met horecaondernemers, organisatoren van evenementen en bewoners. We willen na deze participatie het nieuwe beleid bespreken in deze commissie.

Acties lange termijn:
– Opknappen Grote Markt – Opknappen Rode Loper / beeldenroute Johan de Wittstraat; Compacter winkelgebied en aanloopstraten met menging met wonen.
PVDA: Wel belangrijk: couleur locaal straten en lage huren.

WETHOUDER SLEEKING: We hebben absoluut niet stilgezeten. Ondernemers ook niet stilgezeten. Dat er een Visie moet komen, dat delen wij. Maar een visie zonder draagvlak gaat ons geen stap verder brengen. Horeca hotspots, als daar geen draagvlak voor is, dan jaag je de mensen alleen maar in de gordijnen. We gaan heel concreet aan het werk, met plattegronden. Waar liggen de kansen. Winkelgebied verkleinen. Stroomversnelling is de transformatie van leegstaande gebouwen. V&D verloopt traag, maar komt dichterbij. Combinatie van appartementen, ook voor studenten/jongeren. Gemeente heeft weinig bezit in binnenstad. Veel transformaties. Er komen veel woningen bij. Niet allemaal groot. Voor kleine wooneenheden is er vraag. Voor jongeren ook aantrekkelijk. Wij hopen dat dit een stimulans is voor jongeren om zich in de stad te vestigen. We hebben geen zware horeca meer (nachthoreca, met veel harde muziek, geeft enorme overlast in binnenstad). Daar kent u de incidenten van. Niet happig om zware horeca weer te vestigen in binnenstad.  Ingrepen van politie en handhaving. Levendigheid is niet gelijk aan overlast. In binnenstad wonen, dan moet je wel een stootje kunnen hebben. Snel discussie in binnenstad over lawaai horeca. Mensen maken gebruik van hun rechten om het tegen te houden. Horeca op het water willen we kunnen bieden. Organiseren van draagvlak is van belang. Wij staan ervoor open. Ruimere openingstijden. In het verleden kenden we geen sluitingstijden. In afstemming met bewoners toch weer naar sluitingstijden. Mensen zijn om 4 uur ’s nachts niet altijd even rustig.
Kaders van wat kan staan in Bestemmingsplan. Na inspraak en participatie. Wijnstraat is geen horecagebied. Concentratiegebieden hebben we al. Stiltegebied opheffen, dan is een participatietraject nodig. Altijd zorgvuldige participatie. Extra kaders kan vanuit de raad. Verruimen regelgeving, openingstijden. Aanpak leegstand. Vitale binnenstad. Er wonen overal mensen in de binnenstad. Op veel plekken is horeca. Opleving van onze binnenstad om het gezellig te hebben. Plan gaat er komen. Evenementen en dan horeca plaatsmaken. Ook daar moet nog een besluit over genomen worden. Evenementen zijn essentieel voor onze binnenstad. Met de Grote Markt zijn we ook bezig. Zelf heb ik al een eerste schetsontwerp gezien. Voor een betere en logische verbinding naar Havengebied.

WETHOUDER BURGGRAAF: Economisch perspectief moet er weer komen. Retail komt ook met een Visie. Consumenten gaan minder winkelen. Meer online. Voor middelgrote steden is het lastig. Als je sterk wil zijn, moet je onderscheidend zijn. Het is een bedreiging voor Dordrecht. Wij kennen minder grote dichtheid van branches. Unieke elementen: mooie historische binnenstad, cultuur, lokale winkeliers. Dordrecht heeft een fragiele bodem. Samenwerking is er tussen horeca, retail en vastgoed en met Evenementenorganisaties. In het Binnenstadsbedrijf. Die bodem kunnen we versterken. Voor Dordrecht biedt dat ook kansen. Meer thuis werken, geeft nieuw kooppubliek. Investeren in beleving van de stad. Balans tussen levendigheid en rust. Grote evenementen, Kerstmarkt, Dordt in Stoom. Algemeen belang en ondernemers. Nieuw Terrassenbeleid: eerst reacties uit de stad opvragen en dan aan u voorleggen. In principe is het de horecaondernemer die zorgt voor levendigheid in de stad. Maar het kan dat er een groot evenement komt die op de terrassen een plek moet hebben. Aan de voorkant met de horeca-exploitanten en met evenementen samen iets afspraken. Maar als het botst, dan moet je iets kunnen. Iets wat oplevert voor de stad. Ik heb er alle vertrouwen in, dat we daar uitkomen. Markt is van enorm van waarde voor de binnenstad. Voor de markt is stabiliteit belangrijk. Ik ben heel optimistisch.

WETHOUDER SLEEKING: Met 1 Visie komen, waarin deze aspecten allemaal aan de orde zullen komen. Maasterras goed voor Evenemententerrein. Visie komt dit kalenderjaar naar de raad. Na de zomer wordt alles weer een beetje normaal, is de verwachting. Bewoners gaan we erbij betrekking. Binnen alle werkgroepen: er ligt een goede basis, waarop wij die Visie kunnen maken met draagvlak.