Lobby Dordrecht en Regio voor een krachtige regio met goed wonen en mooie bedrijven

6 april 2021

De PVDA vindt lobby voor onze stad en regio belangrijk, omdat effectieve lobby leidt tot mee investeren van partners zoals Rijk, Europa, Provincie, en ontwikkelaars. Doen we het goed, dan geeft dat voordeel voor onze burgers en bedrijven. In Nederland zijn er vier sterke regio’s: Amsterdam, Metropoolregio (Rotterdam/Den Haag), Utrecht en regio, Eindhoven en regio; Wij hadden de vijfde sterkte regio kunnen zijn met krachtige Drechtsteden Regio. Met kanjers van bedrijven in ons midden; zoals nu BosKalis die daar even in het Suez kanaal een gigantisch containerschip lostrekt. Je zou zeggen: het verkoopt zichzelf. Maar dat is dus niet zo. Wij gaan als Drechtsteden steeds minder samenwerken, en alles weer meer lokaal doen.
Onze prioriteit is: sociaal economisch verbeteren; Wonen en Werken; daar moet de focus van onze lobby op gericht zijn. En daarin ook optrekken met Rotterdam. En komen in de Top 5 van meest krachtige regio’s in 2030. We moeten onze lobby koppelen aan GroeiAgenda. Nu ook bij de nieuwe kabinetsformatie. Extra inzet op sociaal economisch beter presteren, samen met Rotterdam en weg uit lijstjes van achterblijven op sociaal/economisch gebied. Prioriteit PVDA bij Europa: focussen op de budgetten voor sociale rechten: gelijke toegang tot werk, onderwijs, en gezondheidszorg.
PVDA, stip op horizon: Wonen en Werken in onze regio op de agenda’s zetten met onze GroeiAgenda; Vervoer gevaarlijke stoffen uit de stad. De Oude Lijn (Metropolitane OV) is geselecteerd als 1 van de 14 projecten voor het Nationaal Groeifonds.
DORDRECHT IN EUROPA: Het profiel van Dordrecht in Europa is uitgewerkt aan de hand van vier kenmerken: a. Netwerkstad in een Europese metropolitane gebied Randstad. b. Duurzame inclusieve groei. c. Innovatie. d. Technisch, creatief & toepasbaar (maakindustrie) / geweldige bedrijven zoals BosKalis. Er is grote behoefte om zelf weer producten te maken.En we hebben hier bijzonder goede bedrijven.

BURGEMEESTER KOLFF: Plan van Aanpak Lobbykracht is een ambtelijk plan van Karin van den Berg, echt een goede lobbyist. Ze was dat voor Brabant Stad. Daar heeft zij een nuttig netwerk opgebouwd. Waar wij ook gebruik van maken. Lobby is geen doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken. De GroeiAgenda is het middel om te lobbyen. We zijn van ver gekomen. Het is pas sinds een jaar of 2 dat de ramen opengaan. Samen met provincie en Rotterdam. Het heeft zijn effect. Nu hebben we 0,8 FTE. Voor een deel bij Dordrecht en voor een deel bij GR Drechtsteden. Lobby is een vak. Waar is Dordrecht? Bij Drechtsteden wordt vaak Dordrecht gemist. Daarom zijn we meer bezig met Dordrecht. Aboutaleb heeft op de televisie bij Beau Dordrecht een paar maal genoemd. We hebben al flink wat kunnen zaaien. We zijn hard op de goede lijstjes aan het komen. Plek 4 van de regio’s wat beste lobbykracht betreft. Dit smaakt naar meer. Om het intensiever te gaan doen is meer menskracht en middelen voor nodig. Met huidige bezetting kunnen we niet meer doen. Food Valley lobby. Als regio gaan we de luiken verder open zetten. Als regio hebben we veel te bieden, ook met onze Economic Board.
Als reactie op PVDA: Aan onze eigen kracht vasthouden. Krachtige Regio plaats 5 of 6, niet doen vooralsnog. Eigen kracht als uitgangspunt nemen.

De burgemeester komt binnenkort met een raadsvoorstel naar de commissie.

Jacqueline van den Bergh | Bestuur en Middelen | Dinsdag 30 maart 2021 | Lobbykracht