Meer invloed van de gemeenteraad op sociale beleid

18 december 2020

Woensdagavond 16 december 2020 discussieerde de gemeenteraad over de Toekomstige Samenwerking van de Drechtsteden.

De Drechtsteden gaan op een andere manier samenwerken. Er kwam te veel gedoe over de Gemeenschappelijke Regeling (GR) met een Drechtstedenbestuur en een Drechtraad. De solidariteit werd steeds meer losgelaten en een meer zakelijke wijze van samenwerken kwam ervoor in de plaats. Het dieptepunt was de besluitvorming over de sociale bezuinigingen. Het Drechtstedenbestuur was het niet met elkaar eens, in de pers ventileerde de wethouders hun ongenoegen.

PVDA, Cor van Verk: Ons ideaal is een Regionale Samenwerking die leidt tot 1 bestuurlijk orgaan. Wij begrijpen niet waarom er nu de huidige GR wordt gesplitst in een klassieke GR voor de Sociale Dienst en Service-gemeente model met inkoop van diensten voor de andere organisaties (Dochters). Waarom niet alles onderbrengen in deĀ  Service-gemeente Dordrecht. Wij willen een Service-gemeenten. Onze ervaringen zijn slecht met GR. Kijk naar de Jeugdzorg. De invloed van gemeenteraden is minimaal. De rol van de gemeenteraad wordt geminimaliseerd. Wij zien eenzelfde probleem bij de Dienst Jeugdzorg. Veel bestuurder hebben weinig gevoel getoond voor de inhoudelijke samenwerking. Zij gaan voor macht en hebben hun invloed gebruikt bij de Sociale Dienst het geld binnen te perken te houden. Wij dienen Amendement in. En Motie. Om positie gemeente Dordrecht invloedrijker te maken. Stemgewicht is dan ook belangrijk, omdat de meeste klanten van de Sociale Dienst in Dordrecht zijn. Het kan niet zo zijn dat andere gemeenten met weinig klanten bezuinigingen opleggen aan onze klanten. Daar worden onze burgers slachtoffer van. Het gaat om onze burgers en wij willen de beste dienstverlening aan onze burgers. wij denken dat het Service-gemeente model daarvoor beter geschikt is. Dordrecht dienst als grootste deelnemer van Sociale Dienst in de positie zijn om haar klanten goed te blijven bedienen.
Wat ons betreft gaat het om het verstreken van de rol van de gemeenteraad in zowel opstellen van beleid als bij de uitvoering.