PVDA-vragen aan college over rioolkast in Dubbeldam

19 augustus 2020

PVDA: Waarom spelen nu pas de hoge kosten ineens zo’n grote rol en trekt gemeente/college haar toezegging om te verplaatsen in? Namens de PVDA heeft commissielid Jacqueline van den Bergh n.a.v. deze kwestie, die inmiddels 2 jaar speelt, schriftelijke vragen gesteld aan college, die nu haar eerdere stellige toezegging om de rioolkast te verplaatsen intrekt.

Dordrecht, 17 augustus 2020

Aan het college van Burgemeester en Wethouders Geacht college,

Betreft: Art. 40 Vragen over RIOOLKAST

Al ruim 2 jaar speelt de kwestie van de plaatsing van de nieuwe rioolkast pal voor het raam van de nieuwbouwwoning in de Hazelaarstraat in de nieuwbouwwijk in Dubbeldam. Deze rioolkast zou op een andere locatie in de wijk worden geplaatst, maar plotseling stond hij voor het raam van de nieuwbouwwoning. De bewoners van het huis trokken onmiddelijk aan de bel hierover. De gemeente heeft toen ook direct gereageerd. Men gaf toe dat de rioolkast verkeerd is neergezet en men beloofde dat dit zou worden rechtgezet. Ook wethouder Stam heeft aan de bewoners toegezegd dat de rioolkast zo snel mogelijk zou worden verplaatst. Zo niet binnen enkele dagen, dan toch binnen enkele weken. Inmiddels zijn we 2 jaar verder, en nu zegt de gemeente dat er eigenlijk niets aan te doen is. De verplaatsing zou teveel kosten, ze worden nu geraamd op enkele tonnen.

Deze gang van zaken is voor de PVDA aanleiding om de volgende vragen te stellen:

1) Om een goed afgewogen beeld te krijgen, is het van belang inzicht te hebben van de historische context.  Er is sprake van twee bouwkaarten/tekeningen van het nieuw te bouwen wijkje in Dubbeldam:  Van wie zijn die kaarten; wie heeft die gemaakt en waar ligt daarvoor de verantwoordelijkheid?  Waar stond de rioolkast in deze stukken oorspronkelijk ingetekend?  Hoe zit het met de chronologie van de zaken?  Woonden de bewoners er al toen de bak voor het huis verscheen?  Was het wel bekend of is er in dat proces iets fout gegaan?

2) Twee jaar geleden heeft de gemeente – ook bij monde van wethouder Stam – toegezegd dat de plaatsing van de rioolkast aan de straatkant pal voor het raam van de nieuwbouwwoning niet correct is, en dat deze zo snel mogelijk verplaatst zou worden.  Dit is gecommuniceerd met de bewoners.  Bent u het met ons eens dat een (stellig) gedane belofte van gemeente en college moet worden nagekomen?

3) Het college komt nu terug op haar eerdere stellige toezegging de rioolkast te verplaatsen, omdat de kosten veel te hoog zijn. Waarom wordt dit argument nu gebruikt, terwijl 2 jaar geleden bij de stellige toezegging om te verplaatsen er niet gesproken werd over de kosten? Waarom speelde toen het kosten-argument geen rol? Waar bestaan die kosten uit? Waar kunnen de kosten van de verplaatsing worden neergelegd?

4) De gemeente denkt er nu aan om een kleinere rioolkast te plaatsen op de plek voor de nieuwbouwwoning. Wat zijn hiervan de kosten en wat vinden de bewoners van dit voorstel?

PvdA Fractie Dordrecht | Jacqueline van den Bergh