Mensen met goed salaris/pensioen kunnen dat gewoon zelf bekostigen en hoeven niet te teren op de pot van de staat.

18 januari 2021

Drechtsteden Dinsdag 12 januari 2021 | Digitale vergadering over Inkoop WMO Huishoudelijke Hulpen | Cor van Verk:

Afscheid Regiogriffier Joke Heijmans
Er werd deze avond afscheid genomen van Joke Heijmans, regiogriffier. Zij werd volop in de schijnwerper gezet door burgemeester Wouter Kolff, voorzitter van de Drechtraad.  Hij bedankte Joke voor haar betrokkenheid en professionele inzet.
De PvdA heeft warme gevoelens bij en goede herinneringen aan Joke, voor haar werkzaamheden van regiogriffier, maar zeker ook als PvdA raadslid. Joke gaat met pensioen. Wij wensen Joke veel plezier in haar nieuwe leven.

Presentatie Inkoop WMO Huishoudelijke Hulpen 
Klantenaantallen lopen op. Kostenstijging vanwege klantenaantallen. Door de invoering het abonnementstarief – dat voor iedereen gelijk is – zijn de aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning met 15% toegenomen. Klantenaantallen hoger dan jaren daarvoor.
Als we zo doorgaan stevenen we af op forse tekorten.
Er wordt nu aan gedacht om Maaltijden via de markt te laten verzorgen en niet meer zelf aan te bieden. Alleen als mensen problemen hebben om dit zelf te organiseren kan men hulp hierbij krijgen. Ook Boodschappen Bezorgen wil men aan de markt overlaten.
Er komen verschillende pakketten beschikbaar voor aanvragers.
Regie op signaalfunctie komt niet te vervallen, maar wordt onderdeel van het basispakket. Huishoudelijke hulpen komen wekelijks achter de voordeur. Sector professionaliseert. Huishoudelijke hulpen kunnen signaleren. Belangrijk is dat signalen goed terechtkomen. “Schoon huis met kort gesprek”, aldus Cor van Verk.
Daarnaast gaat gekeken worden waar vrijwilligers meer ingezet kunnen worden.

Aanpassingen 2022: 
1 Regie niet meer apart, maar in basispakket
2 Boodschappen aan de markt overlaten
3 Maaltijden ook aan markt overlaten

PVDA: Abonnementstarief: als dat er niet is dan gaat dat kosten schelen. Als gemeenten kunnen we ervoor pleiten om het abonnementstarief af te schaffen. Want nu profiteren veel goede inkomens van de voor hen lage tarieven. En mensen die het niet kunnen betalen komen in de knel. Zorg moet terechtkomen bij mensen die het nodig hebben. Mensen met goed salaris en pensioen kunnen dat gewoon zelf bekostigen en hoeven niet te teren op de pot van de staat.

Reactie: Abonnementstarief: daar zitten risico’s in wat betreft toestroom naar WMO. Maar het is wet. Wat we wel mogen is dat wij de bijdrage verlagen. Maar we mogen geen inkomensafhankelijke bijdrage vragen. Wel drempels inbouwen, maar daar is veel weerstand tegen.

Voor PVDA blijft het belangrijk dat zorg beschikbaar is voor mensen die het nodig hebben en het niet kunnen betalen. Wij zien dan ook graag het Abonnementstarief afgeschaft worden. Wellicht dat een nieuw kabinet kansen biedt. Met aanpakken van bureaucratie zijn nog wel kosten te drukken.

Later in het jaar komt er een definitiever voorstel.

Afbeeldingen van de Presentatie