Natuurbeleving en Natuurbescherming hand in hand in De Biesbosch

14 mei 2021

Adviescommissie Bestuur en Middelen | Woensdag 12 mei 2021 | Nationaal Park De Biesbosch | Jacqueline van den Bergh:

Het bestuur van het voormalig Parkschap heeft voor het stopzetten van de gemeenschappelijke regeling de opdracht gegeven om een Gebiedsvisie voor de Biesbosch (gebiedsvisie) op te stellen. Hierin is opgenomen welke doelen en ambities voor de Biesbosch worden nagestreefd. Na het opheffen van het Parkschap per 1 januari 2021 werken Staatsbosbeheer en de drie gemeenten Dordrecht, Alkemade en Drimmelen vanaf deze datum op een nieuwe manier samen. Er komt een netwerksamenwerking waarin meerdere partijen samenwerken en waarbinnen ruimte is voor participatie en flexibiliteit. Het gaat om het bewaken van de balans tussen natuur en recreatie. De Biesbosch is een Natura 2000 gebied. Voor Dordrecht betreft het de Merwelanden en de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Maar het gesprek ging vooral over recreatie op water en natuurbeleving/natuurbescherming.

Besproken werd de Gebiedsvisie en de Recreatieve Zonering. Staatsbosbeheer was er ook en startte met een toelichting en presentatie van wat men nu precies wil bereiken en wat wordt bedoeld. Want er is veel rumoer en onrust ontstaan over de ambities (natuurbescherming en electrificeren van het varen in De Biesbosch) en recreatieve zonering (met afsluitingen en stiltegebieden).

De PvdA vindt De Biesbosch is een prachtig gebied, typisch Hollands landschap, veel water en groen, en strandjes, oevers en plaats ook waar veel dieren – vooral vogels – wonen.  Veel mensen uit Dordt en regio, maar ook veer daarbuiten, genieten van de Biesbosch. Omdat het een Nationaal Park is komen er ook veel mensen van buiten, die ook willen genieten en de natuur beleven. Dat is de keerzijde: De massale toestroom, met name op heerlijke zomerse dagen, geeft ook overlast: herrie (harde muziek), afval en stank van benzine/diesel bootjes. Boten varen dan vaak in keu.

De PvdA is trots op ons Nationaal Park en wij begrijpen dat de natuur beschermd moeten worden. Het is een Natura 2000 gebied. Grootschalige recreatie levert hinder op. Er zijn nu ook al beperkingen in de toegang, zeker in het broedseizoen zijn niet alle vaarwegen toegankelijk.
We begrijpen dat we ook op water gaan electrificeren en toe moeten naar electrisch (schoon) varen. Maar ook met electrische boten zal er overlast van afval en muziek zijn.
Wat wordt er nu gedaan aan de overlast? Zijn er voldoende handhavers op de drukke dagen van het jaar? Electrisch varen is een goed streven. De richtdatum van 2030 is wat ons betreft accoord. Ook de landelijke en Europese ontwikkelingen willen we hierin volgen.
Maar De Biesbosch moet wel toegankelijk blijven voor mensen met minder inkomen. Het moet niet zo zijn dat alleen rijke mensen er kunnen komen omdat zij nu eenmaal kunnen investeren in electrisch varen. De PvdA wil – gezien het gedoe – dat er overleg komt met de stakeholders zoals recreatievaart en ondernemers om met elkaar te komen tot een verantwoord gebruik van ons mooie Nationaal Park De Biesbosch, zodat natuurbescherming en natuurbeleving hand in hand gaan. Overlast tegengaan is van groot belang. Dat betekent dat er voldoende BOA’s moeten zijn, zeker in de zomermaanden.

Staatsbosbeheer zei geschrokken te zijn van alle onrust, want het is zeker niet zo dat straks nauwelijks meer iemand De Biesbosch in kan. Ook nu worden er al vaarwegen en gebieden afgesloten als dat nodig is, voor een bepaalde tijd. Alleen de Nachtrustregeling is nieuw, maar dan wordt er toch al nauwelijks gevaren. De datum van 2030 is niet in beton gegoten, het streven is om dan al zoveel mogelijk electrisch te varen. Ook synthetische brandstoffen zouden mogelijk zijn.
Er wordt nu over nagedacht om een scheiding aan te brengen tussen particuliere bootjes vaarders en ondernemers die met boten varen. Ondernemers kunnen hun investeringen aftrekken van de belasting. Particulieren niet. Om voor de particulieren bijvoorbeeld 2050 aan te houden.
Wangedrag is niet te tolereren. Er komt veel overlast voor, zoals drugsgebruik/drugsplantages, intimidaties en veel te hard varen. Deze overlast wordt groter. Vooral de wilde waterbewegingen schrikken vogels af.
Er is nu te weinig capaciteit voor handhaving. Daarin zal moeten worden geïnvesteerd, evenals in voorzieningen als we die willen.

De PvdA wil de financiën in beeld hebben. De Begroting met financiele uitwerkingen komen later naar ons toe. Ook komt Staatsbosbeheer – na overleg met stakeholders – met een aangepaste Recreatieve zonering en Biesbosch Visie. 

Bekijk ook de website van Nationaal Park De Biesbosch