Ook bij nieuwe Biesboschhal mag René Siegried blijven

25 september 2020

Dinsdag 22 september 2020 heeft de gemeenteraad gesproken over de Herbestemming van de Biscboschhal op de Stadswerven. Dit gebouw behoorde vroeger toe aan Scheepswerf De Biesbosch en is een gemeentelijk monument. Dat betekent dat je niet zomaar van alles kunt veranderen aan het pand. In de Bouwenvelop staan allerlei voorwaarden en beperkingen waaraan de nieuwe koper of huurder zich moet houden. De gemeenteraad moest een beslissing nemen over het feit of het karakteristieke pand op de Dispositielijst geplaatst wordt. Dat betekent dat de gemeente het pand gaat verkopen. Het college wil dat graag omdat dit de minst financiële risico’s met zich meebrengt voor de gemeente.

De PVDA is vooralsnog geen voorstander van verkopen, omdat we eerst de initiatieven willen bekijken en wat zij willen met dit pand. Dan pas besluiten over verkopen of verhuren. PVDA heeft meegedaan aan het amendement: De route naar succes voor De Biesboschhal, ingediend door VVD, PVDA, GROENLINKS, VSP, BVD, D66, CDA. Dat houdt in: dat het zelfstandig exploitabel moet zijn en geen subsidie-aantrekkende activiteiten, dat er ruimte moet zijn voor zowel koop als marktconforme minimaal kostendekkende huur. Uiterlijk tweede kwartaal 2021 komt er een voorstel met meest kansrijke initiatieven naar de gemeenteraad.

PVDA, Cor van Verk: “De Biesboschhal is een uniek monument. Eerder hebben wij uitgesproken liever te willen verhuren. Amendement VVD kunnen we dan ook steunen. Het andere amendement om de museumboot de René Siegfried en de historische schepen van Leefwerf De Biesbosch zekerheid te bieden aan de Wantijkade kunnen we ook steunen.”

WETHOUDER BURGRAAF: “Het is een bijzonder gebouw, bestemd als monument. Wij hebben voorkeur voor koop. Heel veel partijen hebben mooie plannen voor die plek. Bij verkoop hebben we geen exploitatierisico’s. Amendement biedt nu de mogelijkheid voor zowel koop als verhuur, met alleen standaard exploitatierisico’s. Dat kan ik aannemen. Amendement Siegfried: Er moet nog wel wat onderhoud gepleegd worden aan de kade bij de Biesboschhal. Daar komt ook woningbouw door OCW. De Siegfried kan. Maar voor meerdere schepen moeten we weer in gesprek met OCW (ontwikkelaar) maar ook met Rijkswaterstaat (RWS). Misschien is er wel plaats, maar nu is het nog te vroeg om dat te zeggen.”
Nadat de gemeenteraad besloot om het amendement aan te vullen met: voor zover dit niet strijdig is met de afspraken met OCW en met RWS, kon de wethouder hiermee leven.

Beide amendementen zijn vrijwel unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De PVDA draagt Leefwerf De Biesbosch een warm hart toe en is tevreden met de uitkomsten van de Herbestemming Biesboschhal. Uiterlijk tweede kwartaal 2021 komt het terug in de raad.

Stichting Leefwerf De Biesbosch gaat een aantal historische schepen exploiteren in de Zuidelijke Insteekhaven en aan Wantijkade. Er wordt volop aan gewerkt.