Opvang in Kromhout van de meest overlastgevende groep moet zo kort mogelijk

24 maart 2021

Gemeenteraad | Dinsdag 23 maart 2021 | Plan van aanpak Leefbaarheid Kromhout en Omgeving | Cor van Verk:

PVDA:
Opvang in Kromhout van de meest overlastgevende groep moet zo kort mogelijk

1. Er geen sprake is van een integrale aanpak. Integraal betekent immers algeheel, helemaal allesomvattend. 2. Het ontbreekt aan een grondige analyse van de problemen;
3. Voorbeelden: casino’s worden genoemd als hot spot, maar wat zijn daar de problemen?
4. En wat is de oplossing? Wanneer het een probleem is dan is 15 jaar handhaven geen oplossing;
5. Integraal zou ook betekenen dat alles en iedereen betrokken wordt bij de opstelling. Dat is niet gebeurd. Dat wordt pijnlijk duidelijk uit de brieven van de bewoners en het actie-comite
6. Zij leggen de vinger op drie pijnlijke punten waar geen of nauwelijks aandacht voor bestaat
7. Ondanks het feit dat deze drie hotspots al tientallen jaren bestaan namelijk: 1. Pand op de hoek Kromhout/St. Jorisweg; 2. De omgevingsproblemen veroorzaakt door bezoekers van het Geeltje 3. De kamerverhuur in panden aan de St. Jorisweg.
8. Daarnaast biedt het Plan oplossingen waarop de wijk niet zit te wachten;
Bijvoorbeeld waarom Afvalcoaches, voor de bewoners, en niet voor de bewoners in de opvang. Veel maatregelen staan in dit Plan van Aanpak, zonder planning, zijn vaag;
9. Een Vogelnest wijst men af; dit wordt gezien als een mogelijke opvang van mensen die het minder getroffen hebben;
10. Versterking van de buurtvoorziening, nu in het oude Yulius pand wordt juist gewenst maar is nog niet voorzien van een vervanging.
11. Terecht constateren de bewoners dat alle beheermaatregelen, die vooral repressief zijn gekleurd, niets oplossen maar de problemen in stand houden.
12. Wij delen de opvatting dat de meest overlastgevende groep elders ondergebracht moet gaan worden, na een korte periode van opvang; daar dient de gemeente actief aan te gaan werken;
13. En snel werken aan van Opvang naar Wonen. Wanneer is de buurt op niveau. We willen juist een aantal zaken meetbaar te maken. Smart geformuleerde doelen hebben we nodig, met een tijdsplanning. Zoals de motie van VVD om de leefbaarheidsbeleving naar hetzelfde niveau te brengen als elders in binnenstad, nl. naar 7,3. Is in Kromhout een mager zesje.

BURGEMEESTER KOLFF: Er bestaan wisselende beelden en gevoelens bij bewoners, Beheergroep en de Actiegroep. We hebben wel degelijk met bewoners besproken. Ook wisselende beelden over het Leger des Heils, zij zijn niet het kwaad van alles. Er is ook andere problematiek. Bijv. hoe ziet de wijk er uit, hoe wordt het onderhouden. Wij moeten dat doen in alle wijken van Dordrecht. We moeten waken dat we voor alle wijken een aparte meetmethodiek gaan ontwikkelen. Plan van Aanpak zijn we al aan het uitvoeren.
Die analyse van problemen staat weldegelijk in Plan van Aanpak. Bewoners die oude panden opkopen en op gaan knappen. Verkeerssituatie gaan we verbeteren, en het groen toevoegen. Niet alleen opvangvoorzieningen. Schoonhouden van de wijk op hoogste niveau. Handhaving op afval, hotspot. Preventief fouilleren is er. Inloop in het buurthuis. Fietsnietjes. Suswachten. Cameratoezicht. Nieuwsbrief. Regisseur is ook al gezocht. TaskForce: groepen zijn in kaart gebracht. Het is ons ernst. We willen niet langer wachten. Veiligheid en Leefbaarheid moet echt verbeteren. Het is een levend plan. In nauw kontakt met bewoners. De ene wil veiligheidsmaatregelen, de andere wil meer fysieke maatregelen. Duidelijk is dat de urgentie heel groot is.

PVDA : Bewoners voelen zich niet betrokken. Er moet meer aandacht zijn. Bewoners hebben jarenlang het gevoel gehad dat ze er niet toe doen.

BURGEMEESTER KOLFF: Bewoners zeggen ook: bij een stad horen dit soort instellingen, laten we er de schouders onder zetten. Bewoners die sceptisch zijn willen we terugwinnen. In de uitvoering moeten we bewoners de komende jaren zien terug te winnen.

WETHOUDER HEIJKOOP: We hebben afspraken gemaakt. We hebben een Visie gemaakt. Een Uitstroomprogramma, met planning. Wanneer welke voorziening, wanneer preventie. Gaat om de uitvoering. Forse verbouwing is er van die grote opvang. Nu is het menswaardig, met 1 persoonskamers. Verbouwing is op schema verlopen. Triage hebben we verbeterd, over de doorstroming. Maar er is een enorme druk op de woningmarkt. Housing First. Sterrenburg opvang. Met regio in gesprek, om de doorstroming op gang te brengen. Aantal gemeenten willen het niet, een aantal wel. Meeste gemeenten zijn bereid hun steentje bij te dragen en woningen beschikbaar te stellen. Kamers met aandacht. Preventie is uiterst belangrijk ook. In juni waarschijnlijk bespreken over de Opvang, incl. ontwikkelingen in de regio. Leger is de opvang in de regio. Ze moeten opvangen, mogen niet weigeren. Onlustveroorzakers laten zich veelal niet verplaatsen. Dan moeten we repressief optreden. Ook veel overlast gevende mensen zijn niet van het Leger.