Overlast in en rondom prachtig groen speeltuintje

3 oktober 2020

In de Adviescommissie Bestuur en Middelen van donderdag 1 oktober 2020 spraken we over Cameratoezicht Tolbrugkamp. Dit ligt achter In Den Witten Haen. Een prachtig groen binnenterrein, dat helaas ook aantrekkelijk is voor overlastgevers. De politiecijfers in het gebied laten zien dat de incidenten in 2020 flink zijn gestegen, waarvan overlast (26), vernielingen (8), diefstal/inbraak (6) en overtredingen APV (7) het meest toenamen. In totaal zijn er tot en met 31 juli 2020 51 meldingen geregistreerd, waarvan één ernstige mishandeling. Er is al veel langer overlast. Bewoners voelen zich al lang onveilig en hebben om cameratoezicht gevraagd. Vrijdag 2 oktober 2020 zijn er 2 mobiele camera’s geplaatst bij de speeltuin. Dit is een prachtig groen gebied, met veel bomen.

Maar dit groene gebied trekt helaas ook overlastgevers aan, die dealen, drugs gebruiken, drinken, harde muziek draaien, schreeuwen, etc. De overlastgevers zijn bekend bij handhaving en politie. Maar zij kunnen er niet altijd zijn. Bewoners zijn het zat. In het gebied zijn de afgelopen maanden verschillende maatregelen genomen om de overlast en criminaliteit terug te dringen. Er is een oplossing gevonden voor parkeeroverlast. De eigenaar van de coffeeshops is aangesproken op het gedrag van zijn klanten. Daarnaast is er extra verlichting opgehangen, een spelregelbord bij de speeltuin geplaatst en zijn er maatregelen genomen tegen wildplassen.

Deze maatregelen hebben niet het gewenste effect tegen de overlast in het gebied. Het cameratoezicht dient als extra ogen in de wijk en zal net zoals in andere gebieden leiden tot verlaging van overlastcijfers aldaar. Althans daar gaan we vanuit. We willen over een paar maanden bekijken of dit ook inderdaad het geval is.

Er is een Bewonerscommissie, die regelmatig overlegt met de gemeente. De PVDA gaat binnenkort op bezoek bij de Bewonerscommissie.

Jacqueline van den Bergh | Commissielid PVDA