PvdA: Geld voor Molen Kijck over den Dijck

22 mei 2021

Adviescommissie Fysiek | Dinsdag 18 mei 2021 | Restauratie Molen Kijck over den Dijck | Alexander Janssen

Naar aanleiding van de vragen van VSP is het besproken in de commissie. De markante Molen Kijck over den Dijck aan de Noordendijk kampt met financiële problemen. Hij kan op dit moment niet draaien omdat 1 wiek kapot is. Eigenlijk moet de hele molen gerestaureerd worden (ca. 135.000 euro). Maar prioriteit heeft nu dat de molen weer kan draaien. Dat betekent dat de wiek moet worden gerepareerd. De Stichting die de Molen beheert heeft het geld niet. Wel is er een reserve voor algemeen onderhoud, wat ook dringend nodig is op termijn. De Stichting had een subsidieverzoek ingediend bij het Rijk. Tijdens de discussie deze avond was er nog zicht op dat het Rijk voor de helft zou bijdragen.

College stelde dat zij in principe geen financiële steun geeft aan Rijksmonumenten. Daar zijn de Rijksregelingen voor. Zij wil wel een lening beschikbaar stellen.

De PvdA stelde voor het bedrag dat via crowdfunding zelf door de Stichting wordt opgehaald de gemeente ook beschikbaar stelt. Daar was geen meerderheid voor.

Inmiddels is duidelijk dat het Rijk niet bijdraagt, de potjes zijn leeg. Woensdagmiddag 26 mei gaat de bespreking verder in de Gemeenteraad. 
Het meest voor de hand liggend is dat wethouder Sleeking – gezien de nieuwe situatie – met een nieuw voorstel komt. 
Zo niet, dan komt de PvdA met een motie/amendement. De Molen Kijck over den Dijck moet geholpen worden.