PvdA: Hoe zit het met testen en evenementen in Dordrecht

4 juni 2021

Adviescommissie Bestuur en Middelen | Woensdag 2 juni 2021 | WethoudersMemo Evenementen/Vergunningen | Jacqueline van den Bergh:

Naar aanleiding van vragen van Gewoon Dordt en VVD – of alles en iedereen wel erop is voorbereid dat de Evenementen (groot en klein) weer kunnen opstarten. Zijn de vergunningen snel af te geven, is de informatievoorziening toereikend? Is er voldoende personeel? De PVDA wilde ook weten hoe het zit met de testen. Het Rijk komt steeds weer met wisselende regels over testen bij evenementen. Hoe betekent dat voor Dordrecht?

WETHOUDER BURGGRAAF: Evenementen in bijzondere tijden. Stappenplannen zijn nog globaal. Onzekerheid is er nog steeds. Dordtse Feesten: die kunnen op 2 locaties (Energieplein en Wantijpark), met vaste globale regels. De vrijwilligers bij het organiseren moeten we koesteren. Los van corona hebben we veel inzet gepleegd. We willen ervoor zorgen dat processen steeds eenvoudiger worden. Veiligheid heeft prioriteit, dat moet.  Maar we moeten voorkomen dat er te veel regels zijn. Van Regelgericht naar Dienstgericht. Alle extra maatregelen, daarvan moeten de kosten niet rusten op de activiteiten. Die kunnen we vergoeden. Iets organiseren is een toch nog een hele opgave. Laat me weten waar mensen tegenaan lopen. Het is mensenwerk. 100 tal evenementen zijn al aangevraagd, groot en klein. Geeft ook druk op de openbare ruimte. Alle diensten zijn erbij betrokken. Capaciteit is schaars. Je moet selectief zijn. Binnen Veiligheidsregio ZHZ moeten we goed afstemmen. Voor het aantal activiteiten moet je je laten testen, in de maand juni. Corona toegangsbewijs / gezondheidscheque. Dit is verplicht. Tekstlocaties zijn aangewezen door het Rijk: die zijn voor Dordrecht in Gorkum, Rotterdam en Ridderkerk (via de centrale website). Gezondheidscheque komt per 30 juni te vervallen. Regelschrapsessies: De toets op regels doen we elk half jaar. Wat is overbodige regelgeving. Evenementen even nog wat meer gedoe dan normaal.

Foto: Thymen Stolk