PvdA: Kil4: ruimte voor meer werkgelegenheid en erfpacht

4 juni 2021

Adviescommissie Bestuur en Middelen | Woensdag 2 juni 2021 | Grondexploiotatie Kil 4 Tweede en Derde Fase | Jacqueline van den Bergh:

De ontwikkeling van bedrijventerrein Kil 4 (DistriPark) verloopt voorspoedig. De tweede en derde fase breekt nu aan. DistriPark is vooral bedoeld voor logistieke bedrijven, die niet bepaald uitblinken in veel werkgelegenheid. Het college stelt nu voor om voor de verdere ontwikkeling ook ander type bedrijvigheid toe te laten. De PVDA is hier erg voor, want dan kun je de werkgelegenheid meer centraal stellen, naast duurzaamheid. Maar kan dit wel, andere typen bedrijven? Want volgens het Bestemmingsplan moet het logistiek zijn. College verwacht de eerste gronden in 2024 uit te kunnen geven. Uitgaande van het verwachte afzettempo voorzien wij de laatste uitgifte van de tweede fase medio 2029.

PVDA is vooral benieuwd naar de stand van zaken van de arbeidsplaatsen en energieafspraken: zonnepanelen op de daken. We willen echter bij de ontwikkeling van zowel de tweede als de derde fase onderzoeken of ook andere soorten bedrijven een plek kunnen vinden op DistriPark om daarmee ook schuifmogelijkheden te creƫren voor bedrijven die momenteel elders in de stad zitten. En als er nu toch opnieuw naar opzet gekeken gaat worden, wil de PVDA ook dat gronden in Erfpacht worden uitgegeven.

WETHOUDER BURGGRAAF
Goed plaatsen van bedrijven, zoals Jumbo. In erfpacht uitgeven, dan heb je direct sturing. Anders kun je alleen sturen via Bestemmingsplan en niet goed sturen op detail. Bedrijven moeten in harmonie met de omgeving ontwikkelen.
Alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Er is een duidelijk profiel voor dit terrein: duurzaam en logistiek. Staat ook in Bestemmingsplan. Activiteiten moeten vooral ook logistieke activiteiten zijn, maar daarnaast kunnen ook andere soorten activiteiten er komen, maar die moeten wel een relatie hebben logistiek. Daar ben je aan gehouden. Met Kil 4 verdienen we om oudere terreinen te modernisering. Omdat er voor logistiek zoveel vraag is, verkleurt alles naar Logistiek.
Banen prioriteit. 31 banen per ha. 200 per ha bij Gezondheidspark. Andere bedrijfsvormen aantrekkelijker.
Gebiedspaspoorten komen eraan voor de bedrijventerreinen. Wat voor profiel voor terreinen, en wat voor sturingsmogelijkheden. Vooruitlopend vraag ik hier aandacht voor. In najaar bespreken we die. In de eerste fase zijn het vooral grote kavels. Volgende fases zijn de kavels veel kleiner. Gaan we weer alleen verkopen of ook in erfpacht uitgeven. Ben ik voorstander van.

PVDA is blij met het standpunt van de wethouder om gronden in erfpacht te willen gaan uitgeven. De PVDA vraagt hier al jaren om.