PVDA moties aangenomen in gemeenteraad

12 november 2020

Drie PVDA moties zijn bij de Begrotingsbehandelingen aangenomen door de gemeenteraad woensdagavond 11 november 2020.

MOTIE RTV DORDRECHT – samen met VSP en BVD
RTV E is op internet behoorlijk actief, dus is het niet meer die stoffige lokale omroep. Wij willen dat ook via televisie, radio en internet politieke programma’s voor bewoners, bedrijven en organisaties kunnen worden bekeken. Veel mensen lezen geen dagbladen, maar kijken wel TV of luisteren naar radio. Met deze motie willen wij het communicatieplan van de Gemeenteraad uitbreiden met radio en televisie, in afstemming met RTV Dordrecht, om politieke programma’s via radio en TV te maken voor een breed publiek. Met de nadrukkelijke opdracht dat de raad zich niet bemoeit met de inhoud.
Democratie is gebaat bij onafhankelijke en pluriforme journalistiek.

MOTIE ESCO
We zitten midden in de Energietransitie, wat veel geld kost. Wij willen niet dat bewoners zwaardere lasten hierdoor krijgen. Er is een revolverend fonds voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Een Energy Service Company (ESCo) kan goede diensten bewijzen bij het vertrekken van adviezen bij het energiebesparing en welke installaties je kunt gebruiken. Zij kunnen bewoners ontzorgen en adviseren bij fiscale voordelen. Met deze motie verzoekt de PVDA het college of een ESCo mogelijkheden biedt bij het uitvoeren van energiemaatregelen ten behoeve van bewoners in onze stad.
Kijk ook op de website van Energy Service Company (ESCO).

MOTIE WINTERTERRASSEN met VVD
Omdat ook de horeca en ondernemers heel hard getroffen worden door de coronacrisis willen wij ondernemers helpen bij het goed inrichten van hun winterterrassen, met bijvoorbeeld duurzame heaters. Niet iedere ondernemer heeft daar het geld voor. Via een Fonds kunnen dan leningen verstrekt worden tegen zeer lage rente. De middelen die niet uitgegeven worden aan festiviteiten nu kunnen daarvoor worden gebruikt. Ook kan gekeken worden wat er nog meer nodig is om ondernemers te ondersteunen.