PvdA: Pakket ondersteuningsmaatregelen horeca/winkeliers, ook kwijtschelden huur

15 februari 2021

Vragen aan wethouder Burggraaf in Adviescommissie Bestuur en Middelen 3 februari 2021 

Jacqueline van den Bergh: Er is een rechterlijke uitspraak waarbij horecaondernemers niet de volledige uur hoeven te betalen.
• Wij weten dat gemeente al veel doet voor ondernemers, maar wil de gemeente ook huren voor ondernemers en ook voor verenigingen die bij de gemeente huren geheel of gedeeltelijk kwijtschelden, voor een bepaalde afgesproken periode.
• En wil de gemeente ook convenanten opstellen met vastgoedbedrijven, waarbij de huren aan ondernemers gedeeltelijk of geheel zullen worden kwijtgescholden.
Dit kan ook worden meegenomen in het pakket maatregelen dat binnenkort naar de commissie komt ter bespreking.

Wethouder Burggraag: De horeca en winkeliers worden in hun vaste lasten tegemoet gekomen: Rijk kent een tegemoetkoming in vaste lasten; vorig jaar bij de eerste lockdown nog niet. Huren ook kwijtschelden. Vastgoed: problemen met betalingen huur; uitstel betalingen; bij maatwerk hoort ook nog kwijtschelding.
Sinds corona dringen we er bij verschillende vastgoedeigenaren op aan om vinger aan de pols te houden met hun huurders en hoe om te gaan met vaste lasten. Maatwerk is nodig. Je hebt ondernemenrs die goede omzetten draaien en ondernemers die het niet meer aan kunnen. We willen niet marktverstorend optreden Afsluiten convenanten: dat duurt lang. Lastig is te oordelen welke gevallen verschillend te behandelen. Effectiever is goede kontakten met vastgoedeigenaren en huurders te onderhouden. Pakket steunmaatregelen komt binnenkort naar de raad.
Maatwerk op basis waarvan we kijken naar hoe we ook kwijt kunnen schelden in bepaalde situaties.