PvdA pleit voor experimenten met Buurtrechtbank

20 april 2021
PvdA pleit voor experimenten met Buurtrechtspraak in wijken, zoals een Buurtrechtbank. 
 
PvdA Commissielid Jacqueline van den Bergh stelt hierover vragen aan college.
In steeds meer steden in Nederland wordt geëxperimenteerd met rechtspraak op locatie. Innovaties op het gebied van burenrecht worden al sinds 2016 op verschillende plaatsen in het land vormgegeven. Zo heb je al een regelrechter en een wijkrechter (in Rotterdam en Den Haag) die civiele en kantonzaken op locatie behandelen. Daarnaast is er de Buurtrechtbank (o.a. in Amsterdam en Eindhoven) die ook strafzaken (geen moord- of doodslagzaken) doet. Zaken waarvoor je normaal bij de enkelvoudige politierechter komt en waarvoor je niet in voorarrest hoeft.
Het doel van de Buurtrechtbank is om door middel van de inschakeling van de rechter in een vroeg stadium multiproblematiek aan te pakken in samenwerking met tal van ketenpartners (gemeente, uitkeringsinstantie, (schuld)hulpverlening, GGZ etcetera). De insteek hier is primair strafrechtelijk. Instroom van zaken geschiedt vanuit het OM. Maar het gaat om oplossingen voor situaties, waarbij de persoon centraal staat en niet het vonnis. Hier komen preventie en repressie samen.
Het verschil met de ‚gewone’ rechter is dat bij de Buurtrechter niet slechts een zaak wordt besproken, maar dat er zoveel mogelijk de hele problematiek van de persoon erbij wordt betrokken. De persoon staat centraal, het gaat niet alleen over een geschil tussen partijen. De Buurtrechter houdt zich, behalve met strafzaken, ook met andere rechtsgebieden bezig. Zoals schoolverzuim bijvoorbeeld, en schulden. Het gaat bij Buurtrechtspraak om meedenken, problemen oplossen en samenwerken. De rol van de rechter beperkt zich niet tot één zitting. Hij/zij blijft betrokken bij de verdachte en de problematiek. De rechter opereert niet in een vacuüm, maar sluit aan bij interventies van anderen. Zo kunnen in een vroeg stadium en laagdrempelig zaken worden behandeld. Doel is niet persé een vonnis, maar een oplossing.
De PvdA vindt dit belangrijke ontwikkelingen, omdat de persoon in kwestie centraal staat en niet het vonnis, de oplossing wordt gezocht in de samenwerking tussen rechter en instanties, preventie en repressie beter in balans worden gebracht/dichter bij elkaar komen en – niet onbelangrijk – het niet vrijblijvend is. 
Onze vragen aan college zijn:
1) Bent u met ons van mening dat bijvoorbeeld een Buurtrechtbank een goed middel kan zijn om op een laagdrempelige manier oplossingen te vinden voor problemen die spelen en dat de leefbaarheid in wijken kan vergroten?
2) Zo nee, waarom niet?
3) Zo ja, kunnen we in Dordrecht een experiment starten met een Buurtrechtbank in een wijk in Dordrecht?
4) Wij zien graag een raadsvoorstel hierover met diverse opties tegemoet, dat betrokken kan worden bij bijvoorbeeld de bespreking van het Integraal VeiligheidsProgramma.