PvdA vragen over brandrisico’s van Dordtse gevels

25 januari 2021

PvdA vragen aan college over Brandonveilige Gevels

Brandonveilige Gevels:
Naar aanleiding van de felle brand in een appartementencomplex in Londen met ernstige gevolgen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de opdracht gegeven aan gemeenten om een inventarisatie te doen van brandgevaarlijke gevels. De brand in Londen was namelijk veroorzaakt door zeer brandbaar materiaal dat gebruikt was aan de gevels van het appartementencomplex.

Omdat ik geen inventarisatie heb gezien, heb ik het college hierover vragen gesteld:
• Heeft Dordrecht die inventarisatie inmiddels gemaakt en wie is verantwoordelijk voor de inventarisatie?
• Hoe garanderen wij de brandveiligheid van onze gevels, waaraan moeten brandveilige gevels voldoen en wie houdt hierop toezicht?

AD/DE DORDTENAAR heeft kontakt opgenomen met mij en is erachteraan gegaan.

Lees hier het artikel in AD/De Dordtenaar

Jacqueline van den Bergh, PvdA Commissielid

(Afbeelding van PublicDomainPictures via Pixabay)