PVDA wil toe naar een Kiltunnel zonder tol

10 december 2020

Dinsdagavond 8 december 2020 was in de Commissie Bestuur en Middelen het gesprek met de directie van de Kiltunnel. De Kiltunnel is een van de twee toltunnels in Nederland en wordt beheerd door het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Het Wegschap is een Gemeenschappelijke Regeling van de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard. De Kiltunnel werd in 1977 geopend. De tunnel wordt vooral gebruikt door werk- en schoolverkeer.

De Kiltunnel is vanaf het begin een toltunnel geweest. Maar het was nooit de bedoeling dat dit voor altijd zou zijn.

De PVDA wil dan ook dat de tolbetalingen voor de Kiltunnel worden beëindigd. Er vindt nu een grootschalige renovatie plaats zodat de tunnel er weer een tijdje tegen kan. In het gesprek met de directie van de Kiltunnel zei Jacqueline van den Bergh dat de PVDA af wil van de tol. Het is nooit de bedoeling geweest om de tol zoveel jaren te blijven betalen.

Volgens wethouder Burggraaf zijn de financiële resultaten van de Kiltunnel netjes. De tol was nodig om de tunnel goed en veilig te kunnen onderhouden. Nu draagt Dordrecht nog met een kleine bijdrage bij aan de tunnel. Tunnels zijn altijd risicovolle trajecten, aldus de wethouder. Deze renovatie moet eerst goed worden afgerond. Dan wordt er gekeken hoe de exploitatie moet zijn voordat er besloten kan worden over hoe verder, met of zonder tol.

De PVDA wil dan hierover het gesprek aangaan over het beëindigen van de tol.

Jacqueline van den Bergh | Commissielid PVDA Dordrecht

(Illustraties van Presentatie Kiltunnel)

hier het filmpje over de Kiltunnel