PVDA: Zorgen over toenemende armoede

11 november 2020

Dinsdagmiddag 10 november 2020 startten om 14 uur de Algemene Beschouwingen over de Begroting 2021 van Dordrecht in ge Gemeenteraad. Ook ditmaal was het een digitale vergadering die goed te volgen was via lifestream.

Fractievoorzitter Cor van Verk: “De PVDA heeft veel waardering bij deze coronacrisis voor: Burgemeester en wethouders, Zorgpersoneel en mensen bij GGD, Politie en onze BOA’s: we zijn blij met de toezegging van de burgemeester dat ook zij de bonus krijgen uitgekeerd.

Er is grote schade bij:
• Jongeren — uitvallen onderwijs, praktisch geen mogelijkheden tot ontwikkeling. Taak van de overheid om na te denken wat we wel kunnen doen.
• Ouderen — ook met verruimde maatregelen is er nog altijd veel isolement en eenzaamheid
• Ondernemers — grote schade bij sommigen en goede zaken voor anderen
• Horeca lijdt enorme schade — mogelijke compensatie in Winterterrassen: Horeca wil hierin investeren. Daarom komt de PVDA met een MOTIE WINTERTERASSEN om dit te financieren. Wij willen en Fonds inrichten, waar ondernemers een beroep op kunnen doen als zijzelf geen middelen hebben voor goed en verantwoord inrichting Winterterrassen. Er zijn ook weinig mogelijkheden tot financiering bij banken. Wij denken aan een Fonds, gevuld met kredieten die niet gebruikt zijn en worden omdat festiviteiten niet kunnen doorgaan. Op deze manier kan de horeca omzet draaien in de wintermaanden en het stimuleert ook de levendige binnenstad.

Positief is het beleid van het College en Rijk ter compensatie van veel schade in de vorm van steun en compensatie.  De PVDA wil inzicht in de besteding van die gelden, dan kan ook de raad daar een oordeel over vormen: welke organisaties krijgen geld. Gaarne ontvangen wij een tussenstand van de besteding.

De PVDA komt met een MOTIE KREDIETAANVRAGEN. We worden te veel en te vaak geconfronteerd met voldongen feiten. Er lijkt een beleid te zijn van het verstoppen van politiek gevoelige uitgaven in verzamel voorstellen, coronabrieven waarin het niet verwacht wordt en die moeilijk te achterhalen zijn voor een gemiddeld raadslid. Zelfs de accountant maakt hier opmerkingen over bij de Nota Reserves en Voorzieningen. Dit moet afgelopen zijn. College moet de raad goed meenemen. Het is een beetje slordig, op zijn zachtst gezegd. Wij vragen om duidelijke Raadsvoorstellen. Onze vraag is of ondersteuning aan Raad en College op orde is, is er voldoende menskracht van voldoende niveau?  Wij zouden dat weleens onderzocht willen zien.
Voorbeeld middelen voor WK Shorttrack: geen raadsvoorstel maar even regelen in de begroting. Waar is het geld voor nodig, wat gaan we daarvoor doen, met welke doelstellingen. Waarschijnlijk is het nog geen publiek event vanwege Corona. De PVDA komt dan ook met het AMENDEMENT WK SHORTTRACK. De Gemeenteraad moet afwegingen kunnen maken over nut en noodzaak. Daarom nu 1 ton schrappen en toevoegen aan Algemene Middelen en vervolgens via Raadsvoorstel eventueel geld vrij maken.

Zorgen heeft de PVDA over toenemende armoede, mede als gevolg van Corona: Energie armoede die dreigt: de komende jaren komen er ingrijpende maatregelen op energiegebied, van gaslos etc. vergt grote investeringen, niet iedereen kan dat betalen. Oplossing is nu een revolverend fonds uit Eneco gelden, dat is een positieve ontwikkeling. Betrokken burgers wezen ons op de mogelijkheden om Esco op te richten. Met steun van het Rijk kunnen deze interessante diensten leveren aan bedrijven maar ook aan georganiseerde groepen burgers. De PVDA komt dan ook met de MOTIE ESCO, waarin wij vragen om te onderzoeken of dit in Dordrecht een mogelijkheid is om juist ook mensen met minder vermogen of inkomen te helpen bij de uitvoering van dit beleid.

Tot slot RTV Dordrecht. Presidium heeft communicatieplan vastgesteld voor de raad. Maar dit plan is uitsluitend gericht op kranten en sociaal media. Echter voor een belangrijke doelgroep is juist radio en tv belangrijk— dat is juist in deze crisis — daarnaast is pluriforme en onafhankelijk verslaglegging de basis voor een goed functionerende democratie.  De PVDA dient de MOTIE RTV DORDRECHT in en wil de subsidie verruimen aan RTV Dordrecht met als doel een onafhankelijk en pluriforme verslaglegging van politieke zaken in stad en regio. De kwaliteit toetsen we dan door eenmaal per jaar de waardering te meten. Onafhankelijke verslaglegging van politieke zaken, en geen inhoudelijke bemoeienis.”

PVDA MOTIE ESCO
PVDA MOTIE WINTERTERRASSEN
PVDA MOTIE KREDIETAANVRAGEN met GroenLinks
PVDA MOTIE RTV DORDRECHT met VSP
PVDA AMENDEMENT WK SHORTTRACK met GroenLinks