Kermis via Slinger Otto Dickeplein, Grote Markt en Statenplein

10 december 2020

Adviescommissie Bestuur en Middelen | Dinsdag 8 december 2020 | Nieuwe Evenementenlocaties voor Kermis, Circus en Dancetour | Jacqueline van den Bergh:

College: 1. Er zijn momenteel géén plekken in de stad die kunnen voldoen aan de eisen van een terrein voor een Zomerkermis.
2. De behoefte onder bewoners naar binnenstedelijke evenementen is groot, tegelijkertijd neemt de ‘concurrentie’ op beslag van de openbare ruimte in de binnenstad toe.
3. De toekomstige binnenstedelijke ontwikkelingen van Dordrecht leveren knelpunten op voor evenementen.

Voorgesteld besluit:
– Groot nieuw Evenemententerrein in Spoorzonegebied nader uit te werken (richting rivier)
– Met ook mogelijkheden voor muziekevenementen, zomerkermis en circus
– Geen tijdelijk terrein voor zomerkermis in te richten
– Als werkzaamheden aan Spuiboulevard starten, voordat nieuw evenemententerrein beschikbaar is, een zomerkermis in alternatieve vorm te organiseren
– Met Kermisbonden mogelijkheid bespreken van een extra, nieuwe kermis in de stad in een thematische of nostalgische opzet, in samenhang met bijv. een markt, circus en andere evenementen
– Op basis van een uitgewerkt voorstel zal via de raad een kredietaanvraag worden gedaan
– Tevens is er opdracht gegeven om een visie uit te werken voor de Grote Markt. In deze visie worden ideeën en mogelijkheden aangeboden voor een optimaler gebruik van de Grote Markt. De Grote Markt kan ruimte bieden aan evenementen of functies die nu elders in de stad een plek hebben en kan meer gebiedskwaliteit toevoegen.
– Vanuit datzelfde perspectief werken we momenteel ook aan een visie voor het Statenplein

PVDA wil dat de Kermis in de binnenstad blijft, bijvoorbeeld een lint maken via Otto Dickeplein, Statenplein en Grote Markt. Met Scheffersplein als horecaplein daartussen. Met grote attracties en kleine attracties goed afgewisseld. Met bijvoorbeeld een Groot Rad op Otto Dickeplein met fraai uitzicht op de rivier, en ook goed zichtbaar vanaf de rivier.
Tot 2023 kan de Kermis op de Spuiboulevard blijven, waar nieuwe woningen gebouwd worden, en dan past de Kermis daar niet meer in. Circus en Dancetour kunnen gebruik maken van dezelfde evenementenlocatie. Voordeel van de pleinen in de binnenstad is dat de pleinen ook voor andere zaken worden gebruikt, zoals markten en parkeren. De horeca kan maximaal profiteren, en die hebben dat hard nodig. En het geeft Dordt een echte levendige binnenstad. De weekmarkt kan die paar dagen dan tijdelijk naar Achterom en Bagijnhof.
Bij de locatie Spoorzone vraagt de PvdA zich af waar al die auto’s van het transferium dan moeten blijven. Met veel pijn en moeite is dit transferium daar terechtgekomen, zodat bezoekers aan onze binnenstad dan vlakbij hun auto kwijt kunnen. ProRail is eigenaar van de gronden die de gemeente moet verwerven. Dat kan best lang duren, want ProRail kan heel goed onderhandelen.

HOUD KERMIS IN DORDRECHT
PVDA
wil wel een tijdelijk terrein voor de Kermis, zolang het nieuwe terrein/terreinen nog niet klaar is/zijn. Voordeel van Kermis in binnenstad houden, is dat de pleinen al beschikbaar zijn. Het parkeren op de Grote Markt moet die paar dagen per jaar dan elders kunnen. Het plan om te onderzoeken wat de mogelijkheden kunnen zijn van Statenplein, Grote Markt – en wij willen ook Otto Dickeplein – voor evenementen juicht de PVDA van harte toe.
Amstelwijck zou het tijdelijke evenemententerrein kunnen zijn, is goed bereikbaar, en goed zichtbaar vanaf de A16 en N3. De Kermisexploitanten blijven liever zo dicht mogelijk bij of in de binnenstad, maar als het niet anders kan, dan is Amstelwijck voor hen een goed alternatief. Volgens de Kermisexploitanten hoeft er niet zoveel te gebeuren aan de ondergrond. Het Malieveld in Den Haag is ook geschikt voor de Kermis en andere zware vehicles.
Ook werd geopperd het grote parkeerterrein aan de Weeskinderendijk als tijdelijke locatie, maar dan zit je met al die auto’s die op het transferium parkeren voor bezoek aan binnenstad. Daar moet dan eerst oplossingen voor komen voor een aantal keren per jaar.

Wethouder Burggraaf: We hebben een warm hart voor de evenementen. Ontwerpbureau Meccano heeft plannen gemaakt voor de Spoorzone. Gekeken zal worden hoe de Kermis daarin past. Kan de Kermis in binnenstad? De conclusie is dat dit niet te realiseren is. Het heeft een te grote impact voor de weekmarkt. Logistiek is het te veel een uitdaging. Extra druk wordt er gelegd op bewoners. Permanente nieuwe locatie komt nu in Spoorzone, wel in relatie tot  Meccanoplan. Gebied is niet in handen van gemeente. Gronden moeten we verwerven. Duurt 3 tot 5 jaar. Amstelwijck zou voor tijdelijke locatie een optie kunnen zijn.  Overbrugging zonder investeringen, dan doen we het.

(Afbeelding van JingSun via Pixabay)