Spoorzone: Richting gevende visie voor een mooi, schoon en groen Dordrecht

19 maart 2021

Adviescommissie Grote Projecten | Donderdag 18 maart 2021 | Ontwikkelvisie Spoorzone | Jacqueline van den Bergh:

– Mooie visie, vindt de PvdA. Het is vooral een richting gevend document, voor de langere termijn; niet in beton gegoten, beweegt mee met de tijd: is een enorme positieve bijdrage aan de uitbreiding van de stad: voor een schone, groene en mooie stad.
– Kan nu gebruikt worden voor communicatie met de stad; belangrijk dat dit nu ook gebeurt want mensen horen van alles, maar weten niet precies wat het inhoudt en willen erbij betrokken worden.
– Maar voorwaarde is wel dat de Visie meebeweegt met de ontwikkelingen in de stad en tijd en iets doet met de input uit de stad. Alles wordt concreter uitgewerkt in Deelprogramma’s.
– Duidelijk aangeven wat er gebeurt met inbreng stad: wie zegt wat, en hoe dit verder verwerkt wordt in de verdere Deelprogramma’s.
– Voor de PvdA is Mobiliteit een aandachtspunt (nieuwe verkeersstromen en routes, parkeren aan randen, ook de functie van de Brugweg/Zwijndrechtse brug in samenspel met gemeenteraad Zwijndrecht): wat zijn de concrete gevolgen voor de stad; Verstandig om fiets en OV meer ruimte te geven, maar moet wel realistisch.
– Woningbouw (ook sociaal) en ook Hoogbouw: de twee stadsbouwmeesters van Groningen en van Rotterdam vertelden in een gesprek met de gemeenteraad op 11 maart j.l. dat hoogbouw ook in binnenstedelijk gebied heel goed kan als je goed let op de omgeving. Harde wisselingen in hoog- en laagbouw en zachte overgangen van laag naar hoog
– De PvdA wil een Stadsbouwmeester aanstellen om de supervisie te houden op dit langdurige project als goede aanvulling van het Projectteam dat verstevigd gaat worden. Wethouder Sleeking zegde toe met voorstel te komen over versterking Projectorganisatie, en over wel of geen Stadsbouwmeester aanstellen
– Zoveel mogelijk samenwerken met externe partijen, Rijk, Provincie, RWS en hiervoor een sterke lobby voeren.
– We komen later terug op de financiën en investeringen, o.a. met een deel van de Enecogelden en Maatschappelijke Businesscase

WETHOUDER SLEEKING: We kijken vooral naar haalbaarheid. Dit is inderdaad een richtinggevend document. Er zullen best nog veranderingen gaan plaatsvinden. Want het maakt best wat los in de samenleving. Er is alle ruimte voor aanpassingen. Hoe beter OV en fiets, des te minder auto. Met dat moet wel met enig realisme. Nogmaals het moet haalbaar zijn en er moet draagvlak zijn. We hebben een stevige projectorganisatie nodig, ook om de continuiteit te waarborgen. Een stadsbouwmeester kan daarbij een optie zijn. Ik ga het onderzoeken.
Bouwprijzen lopen nog steeds op. Het wordt steeds moeilijker om goedkopere woningen te bouwen. Nieuwbouwwoningen voor starters is niet altijd mogelijk. Bouwen van goedkopere woningen kost meer geld dan bouwen van dure woningen.
We lobbyen met volle kracht, richting provincie en Rijk. Dan is cofinanciering van gemeente altijd nodig.

Ontwikkelvisie Spoorzone wordt in de gemeenteraad van dinsdag 23 maart 2021 besproken.

(Foto: Uit PowerPoint Presentatie van Mecanoo)