Staatsbosbeheer blokkeert opknappen zwemvijver en strandjes bij De Viersprong

14 oktober 2020

De PVDA is accoord met de ontwikkeling van Speelbos De Elzen, vlak bij de Viersprong. Wethouder Stam vroeg krediet aan de gemeenteraad om dit gebied te kunnen ontwikkelen tot Speelbos. Het Speelbos ziet er goed uit.

Daarnaast wil de PVDA wil ook de Viersprong met horeca en standjes opknappen en verder uitbreiden. Er is grote behoefte aan een soort tweede Merwelanden aan de andere kant van ons eiland, waar veel bezoekers terecht kunnen. In de vorige raadsperiode is daartoe besloten en geld gereserveerd (450.000 euro). Mooie plannen zijn ervoor ontwikkeld. Echter Staatsbosbeheer wil dit niet en blokkeert de verdere ontwikkeling. De grond is van Staatsbosbeheer, het water is van het Waterschap. De bijzondere en zeldzame oevervegetatie (riet) – aldus Staatsbosbeheer – moet behouden blijven en daar mag geen stukje vanaf.

Wethouder Stam had van de commissie Fysiek de opdracht gekregen om opnieuw met Staatsbosbeheer in gesprek te gaan om toch de strandjes mogelijk te maken. Dit gesprek heeft plaatsgevonden, maar volgens de wethouder wil Staatsbosbeheer dit nog steeds niet. En dan houdt het op.

Maar de PVDA legt zich hier niet bij neer. Wij willen op termijn toch de Viersprong gaan opknappen en toegankelijk maken voor meer publiek. Het Speelbos is een begin. Veel Dordtenaren hebben mooie herinneringen aan het zwemmen bij de Viersprong. Ook het schaatsen in de strenge winters (die er vroeger nog waren) op de uitgestrekte wateren bij de Viersprong roept bij velen warme gevoelens op.

Cor van Verk, PVDA