Waarom geen kinderopvang in het Werfje in Merwesteinpark

22 mei 2021

Adviescommissie Bestuur en Middelen | Dinsdag 18 mei 2021 | Herbestemming Berckepad 9/Het Werfje | Jacqueline van den Bergh

College stelt voor om in het Werfje in het Merwesteinpark lichte horeca (daghoreca) te laten starten. College heeft een enquete laten uitvoeren. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft in de periode van 14 januari tot 28 januari 2021 zeven vragen voorgelegd aan 1.000 omwonenden van het park Merwestein. Daarvan hebben 319 omwonenden de vragenlijst ingevuld, een respons van 32%.
De uitslag van de enquete geeft geen eenduidig beeld. Het ligt allemaal dicht bij elkaar. De educatieve functie en exposities heeft iets meer voorkeur, maar men vindt lichte horeca iets concreet toevoegen aan de kwaliteiten van het Park en het algemeen belang. Op de vraag welke mogelijkheden men ziet voor het pand, zien: – zeven op de tien respondenten mogelijkheden voor ‘het Werfje’ op het gebied van expositie/educatie over het park. – Zes op de tien zien mogelijkheden voor ‘lichte’ horeca. – Ruim de helft ziet geen mogelijkheden voor het pand als peuter- en kinderopvang, maar iets minder dan de helft dus wel.

Park Merwestein is een stadspark, is er voor iedereen, niet alleen voor de omwonenden. PvdA heeft eerder aangegeven ervoor te zijn – en wil dat ook nu – het Werfje te laten gebruiken door School Muhring die dringend extra ruimte nodig heeft voor kinderopvang.

Wij vinden de ligging van het Werfje absoluut niet geschikt voor horeca: het licht grotendeels in de schaduw, en in een hoek van het park. Veel geschikter vinden wij het witte pand aan de andere kant van het Park, aan de kant van de Groenedijk. Dat pand ligt vol in de zon en vlak bij de speeltuin. Maar bij de bespreking bleek dat dit pand bewoond wordt en dat het voorlopig niet beschikbaar komt.

De politieke partijen kiezen voor de lichte horeca, met extra aandacht voor de overlast.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat de optie van kinderopvang geen kans krijgt. Men vreest overlast. Wij denken dat dat reuze meevalt. De in- en uitgang is is via de Vrieseweg, niet via de Berckepoort. Ook kunnen de kinderen via uitstapjes in het park meer leren over het park.
En het is diep treurig dat kinderen worden gezien als overlast. Helaas was er in de commissie ook geen steun voor deze optie.

Wat ons betreft kan Stadsbeheer, die het Werfje nu gebruikt voor opslag en sanitaire stops, dit gewoon blijven doen.