“Waarom is de politiek niet betrokken?”

16 december 2020

Gemeenteraad dinsdag 15 december 2020 | Digitaal | Aankoop Zwembad De Dubbel | Cor van Verk:

In september j.l. lazen we het bericht dat het zwembad De Dubbel in Dubbeldam – dat gerenoveerd gaat worden – ineens eigendom was geworden van de gemeente Dordrecht. Het Stichtingsbestuur van het zwembad was accoord. Met de verkoop werd ook gelijk de schuld aan de gemeente verrekend. Alleen wist de gemeenteraad en het college van niets. Wethouder Stam had pas bij de feestelijke overdracht van de sleutel aan hem eind september het college ingelicht. Hij wist het ook nog maar pas, vertelde de wethouder.

Hoe kon het dat wethouder, college en gemeenteraad niets wisten van de aankoop?

PVDA: Het Stichtingsbestuur was accoord. Maar er was geen collegebesluit. Wat betekent dat voor de rechtsgeldigheid? Had wethouder Stam niet geïnformeerd moeten worden? En college? Kunnen ambtenaren handelingen verrichten zonder handtekening van college? Feestelijke overdracht van sleutel aan wethouder Stam. Wist hij er toen van, en wist hij van de handelwijze van de ambtenaren? Wist hij dat dit gedonder zou kunnen geven? Mogen wij vastgoed zomaar aankopen. In de Vastgoednota staat dat gemeente alleen aan mag kopen als het een maatschappelijk doel heeft. Energielasten zouden geminimaliseerd worden door duurzaamheidsmaatregelen. Komen die er? Warmtenet HVC? Hoe zit het met de exploitatie.
Het is ons duidelijk dat wethouder Stam niet op tijd en niet voldoende de raad heeft geïnformeerd.
“U had een grote betrokkenheid bij De Dubbel maar te weinig aandacht voor het proces. Maar ik lees dat u lange tijd geen betrokkenheid had, en dat ambtenaren hun gang gingen. U had iedere week er aandacht voor moeten hebben. Zelfs bij de sleuteloverdracht informeert u niet wat er aanstaande is. Terwijl u weet dat politiek betrokken moet worden. Waarom is dat niet gebeurd? Ambtelijk is er naar een construct gezorgd om college er niet bij te betrekken. Wat is dat voor een mandaat waarbinnen de ambtenaren hun gang konden gaan?  U bent toch te weinig alert geweest. Klaarblijkelijk binnen college ook zitten slapen.
Maar niet netjes om ambtenaren de schuld te geven, terwijl zij zich hier niet kunnen verantwoorden. U bent verantwoordelijk.”

WETHOUDER STAM: Veel is niet goed gegaan. Dat betreur ik. Ik heb gemengde gevoelens. Er is waardering dat er weer een goed zwembad komt, maar ook spijtbetuiging over de informatievoorziening. Koop is nooit daadwerkelijk aan u voorgelegd. Ik heb te lang gewacht op de handelingsresultaten, de te maken keuzes en de details. Ik wilde in een keer een goed voorstel aan u voorleggen. Het bestuurlijk proces heeft niet de juiste aandacht gehad. Begin september is met de uitvoering gestart. Ik was en ben verantwoordelijk. Zo hebben we dat afgesproken bij projecten. Een aantal zaken zijn scherp geworden. Veel dossiers vragen naast visie een goede uitvoering. We gaan dit als college breed oppakken. Alle mandaten gaan we bekijken, en de juiste afstemming organiseren tussen politiek, college en ambtelijk. Borging van betere positie van raad en college. Dan kunnen we situaties als de Dubbel voorkomen. Ik heb hier behoorlijk van wakker gelegen. Waar heb ik zaken dan mis laten gaan?  Ik vroeg: kom met een totaalplan. Ik wist van eigenaar op het moment van persbericht van sleuteloverdracht. Ik had niets om op de rem te trappen. Ik kom binnenkort met een voorstel naar de raad voor al deze vragen, met met Definitief Ontwerp, met financieel overzicht, en met de mandaatregeling.
Het is geen bewuste opzet geweest. Eigendom van gemeente was wel de beste oplossing om het te realiseren. Ik ben verantwoordelijk, niet de ambtenaren. Had zo niet in de RaadsInformatieBrief moeten komen.”

BURGEMEESTER KOLFF: College is een team, maar wel allemaal individuen. Om zo goed mogelijk de agenda te realiseren. Het is een ambitieus en betrokken college. Waar gewerkt wordt vallen spaanders. Tussen portefeuilles bestaan veel raakvlakken. Onderlinge afstemming kan altijd beter. We kunnen hieruit lessen trekken. Er is veel vertrouwen nodig en in elkaars werk. Je kunt niet heel de dag besteden aan afstemmen. Ook externe omstandigheden, door corona, zijn we minder bij elkaar. Het is een team, maar niet zoals te verwacht in een bedrijf. Mensen die tot elkaar zijn veroordeeld, zijn gekozen. Hard werkende, ambitieuze wethouders.”

Motie van Afkeuring over het handelen van wethouder Stam, ingediend door GroenLinks, PVDA, VSP, PVV en SP, werd verworpen.

Binnenkort wordt het opnieuw besproken in Adviescommissie Sociaal, met de actuele informatie over ontwerp, financien en mandaten, die wethouder Stam heeft toegezegd.