Wij willen geen armoedemigratie

20 april 2021

Adviescommissies Bestuur en Middelen en Sociaal | Cor van Verk en Jacqueline van den Bergh | Dinsdag 13 april 2021 | Transitie Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Drechtsteden

Cor van Verk: Meer grip, meer maatwerk en zo min mogelijk gedoe. Daar moeten we naar toe. Aantal aspecten kunnen zo uniform mogelijk, uitkeringsfabriek. Maatwerk baart ons enige zorg. Waar moet je maatwerk op willen? Zoals Minimabeleid. Er zijn erg grote verschillen tussen gemeenten. Wij willen geen armoedemigratie. Omdat elders de voorzieningen beter zijn. Zoals ook de zorgmigratie. Moet je daar naartoe willen? Meer uniforme regeling is dan vinden wij beter.
Er komen apart dienstverleningsovereenkomsten met de steden. Die moeten we zo goed mogelijke afstemmen en moeten niet leiden tot meer bureaucratie. Daar moeten we niet heen willen. Gemeenteraad moet zelf bepalen wat men wil. Meer grip: brengt de klassieke GR meer grip? Nee, kijk naar Jeugdhulp. Onze bestuurders komen steeds weer terug dat ze het onderspit delfden. Als er een GR toch komt, dan moet Dordrecht 51% van de stemmen krijgen. Anders komen we met een amendement. Gemeenten willen bij GR. Niet vanuit warme gevoelens. Gaat om invloed en macht. Wij willen in het Dagelijks Bestuur wethouders van sociale zaken, en niet alleen wethouders financien. Ook hierover willen we met amendement komen.

Wethouder Heijkoop: Maatwerk versus efficient bestuur, geen gedoe. Dat staat op gespannen voet. Er is geen ideale oplossing. Welke beleid delegeert en mandadeert u. U blijft aan het stuur. Zo unaniem mogelijk moeten we beslissingen nemen. De dienst uitmaken is niet het uitgangspunt. Streven is naar consensus: rekening met inwoners en financien. Is een hele taaie discussie. We zijn wel bezig om de structuur goed neer te zetten.
Je hoopt op uniformiteit bij de kaderstelling. Spelregels over maatwerk. Stemverhouding. Zijn de belangrijke zaken.
Zaken die je delegeert. We beginnen niet op nul. We beginnen uit een gelijkwaardig geheel. Geen realistisch uitgangspunt, als Dordrecht zo dominant wordt. Standpunten lopen uiteen. We moeten tot een uitkomst komen waar iedereen mee kan leven. Servicegemeente: wel SDD GR, daarnaast Servicegemeente. Maatwerk maximeren. Innovatiebudget is een goede suggestie. Dordrecht weer voorzitter. In toekomst kan dat anders worden. Echt een bestuur vanuit de inhoudt. Kan ook wethouders financien zijn. Ik hoop meer op wethouders Sociaal. U bepaalt spelregels. SDD is al overal actief. Er is al veel maatwerk. Dordrecht voert wel de regie. Liever geen uittreding.

Discussie wordt vervolgd.

Wil je reageren? Mail ons: info@pvdadordrecht.nl