Dordt, veilige stad!

In onze stad telt veiligheid voor iedereen als één van de belangrijkste overheidstaken. Daarbij gaat het niet alleen om het bestrijden van criminaliteit. Het gaat ook om verkeersveiligheid en veiligheid achter de voordeur. Intimidatie en onveiligheid op straat moet worden aangepakt door politie, BOA’s en op hot spots door camerabewaking. Maar misschien nog wel belangrijker is dat we als samenleving ons scherper bewust worden van het belang van veilig wonen en leven. Onveiligheid kan grote gevolgen hebben en ons (samen)leven ontwrichten. Het kan tot grote persoonlijke problemen of angsten leiden; ineens kan iemands gevoel van veiligheid helemaal weg zijn. Je bent bang waar je niet bang hoort te zijn. Je gaat plekken of mensen mijden. Dit is niet de samenleving waar we willen zijn. Wat voor het hele land geldt, gaat ook op voor Dordrecht: we willen ongeacht wie we zijn, veilig over straat kunnen gaan.

DIT GAAN WE DOEN

• Drugshandel ontwricht en ondermijnt onze samenleving. Aan de bestrijding geven we prioriteit. Een goede samenwerking tussen politie, justitie, jongerenwerk en gemeente is noodzaak en moet accurater, intelligenter en efficiënter. Dit vraagt om extra inzet van wijkagenten, ondersteuning van oplettende burgers en aanpakken van hot-spots.

• Alle overtredingen van milieuwetgeving dienen consequent te worden gepubliceerd.

• Handhaving van regels heeft prioriteit en wordt meer zichtbaar gemaakt door daar ook in campagnes extra aandacht te vragen zoals extra controle op fietsverlichting of op parkeren in de binnenstad op plekken waar wachtverboden van toepassing zijn.

• Met politie, woningbouwcorporaties en wijkteams pakken we (woon)overlast en buurtveiligheid aan. Sociaal beheer en een veilige woonomgeving zijn de beste garantie voor een levendige en leuke buurt en stad.

• Wie in de fout is gegaan, bieden we natuurlijk de kans om zijn of haar leven weer op te pakken. Daar zorgen we voor met hulp van zorginstellingen en reclassering, maar ook huisvesting en werk zijn dan belangrijk. Een gecoördineerde aanpak om ex-gedetineerden te integreren in onze samenleving vraagt extra aandacht.

• Geweld en wapenbezit onder jongeren is een steeds groter wordend vraagstuk. We zullen hier met jongeren over moeten praten en onderzoeken welke maatregelen op school op straat en bij de sportclub nodig zijn.

• Cybercriminaliteit, sexting en digitaal pesten vraagt om een stadsbrede aanpak van voorlichting, slachtofferhulp en aanpak en begeleiding van daders. We vinden dat ouders, gemeente, politie, hulpverlening en scholen voorop moeten lopen bij het geven van het goede voorbeeld. Goede omgangsvormen en les in wat wel en niet toegestaan is, kan heel veel leed voorkomen.

• Experimenten met justitie in de wijk, verbetering van de aangiftemogelijkheden en een gemeentelijk slachtofferfonds zijn initiatieven waar we met de stad het gesprek over aan willen.

Ons programma - ons plan:

Drugshandel en de overlast daarvan bestrijden we

Drugshandel ontwricht en ondermijnt onze samenleving. Aan de bestrijding geven we prioriteit. Een goede samenwerking tussen politie, justitie, jongerenwerk en gemeente is noodzaak en moet accurater, intelligenter en efficiënter. Dit vraagt om extra inzet van wijkagenten, ondersteuning van oplettende burgers en aanpakken van hot-spots.

Regels moeten gehandhaafd worden

Handhaving van regels heeft prioriteit en wordt meer zichtbaar gemaakt door daar ook in campagnes extra aandacht voor te vragen.

Samen maken we onze buurten veiliger

Met politie, woningbouwcorporaties en wijkteams pakken we (woon)overlast en buurtveiligheid aan. Sociaal beheer en een veilige woonomgeving zijn de beste garantie voor een levendige en leuke buurt en stad.

Wapenbezit onder jongeren moet minder

Geweld en wapenbezit onder jongeren is een steeds groter wordend vraagstuk. We zullen hier met jongeren over moeten praten en onderzoeken welke maatregelen op school op straat en bij de sportclub nodig zijn.

We praten over wat wel en wat niet kan

Cybercriminaliteit, sexting en digitaal pesten vraagt om een stadsbrede aanpak van voorlichting, slachtofferhulp en aanpak en begeleiding van daders. We vinden dat ouders, gemeente, politie, hulpverlening en scholen voorop moeten lopen bij het geven van het goede voorbeeld. Goede omgangsvormen en les in wat wel en niet toegestaan is, kan heel veel leed voorkomen.

Het moet makkelijker worden om aangifte te kunnen doen

Experimenten met justitie in de wijk, verbetering van de aangiftemogelijkheden en een gemeentelijk slachtofferfonds zijn initiatieven waar we met de stad het gesprek over aan willen.

Waar ben je naar op zoek?