Dordrecht, een bereikbare stad!

Zonder verkeer en mobiliteit komen we nergens, niet op school, niet op ons werk, bij vrienden of familie, bij concerten of in winkels. Om dat alles bereikbaar, veilig, schoon en betaalbaar te houden, kiest de PvdA ondubbelzinnig voor de fiets als belangrijkste vervoermiddel binnen de stad. Immers, heel Dordt is met de fiets bereikbaar, fietsen is gezond en schoon en bijna iedereen heeft een fiets. Om dat veiliger te maken komen er meer fietspaden die goed worden onderhouden. De limiet is 30 km/u op plaatsen waar fiets en auto samenkomen. Dat zijn verreweg de meeste wegen en als ze goed worden ingericht kan iedereen er prettig lopen, spelen, winkelen, etc. Niet iedereen kan (meer) fietsen en daarom blijft het OV binnen de stad op peil en gratis voor ouderen van 75+ en voor Dordt-pashouders. Hoe gek het misschien lijkt, ook de automobilist profiteert hiervan. Op wegen zonder fietsers kan men vlotter en daardoor schoner doorrijden naar buiten de stad. Bovendien zetten we alles op alles voor sterke treinverbindingen zodat je minder de auto pakt.

1. Fietsen
Alle fietsroutes moeten opnieuw worden beoordeeld op veiligheid, verlichting, comfort en obstakels. Doorgaande routes worden waar mogelijk vrijliggend. Onderzocht wordt of kruisingen met autowegen en dus met veel verkeerslichten en vaak langdurig oponthoud ongelijkvloers te maken zijn. Dit vraagt een planmatige aanpak. Het toenemend gebruik van electrische fietsen stelt ook nieuwe eisen aan de fietsroutes. Een inventarisatie van mogelijke knelpunten is wenselijk om de meest onveilige punten als eerste aan te pakken in de lopende onderhoudsprogramma’s.

2. Auto’s
Nog steeds is het zo dat er veel autoverkeer door de binnenstad rijdt. We willen dat er beter gehandhaafd wordt op fout parkeren zeker op plekken met een verkeer aantrekkende werking zoals bij de fastfood restaurants aan Bagijnhof en Visstraat. De Visstraatgarage voor parkeren van winkelend publiek krijgt een andere functie. Met het plan voor meer woningen in de binnenstad is deze garage daarvoor nodig.

DIT GAAN WE DOEN

• In stand houden van de waterbusverbindingen binnen de Drechtsteden.

• Aanleg van meer (snel)oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Hier moet de infrastructuur in de wijken op worden aangepast. De kosten van aanleg kunnen in de kwh-prijs worden doorberekend.

• Fietspaden worden veiliger. Dit kan betekenen dat scooters en snorfietsen op de rijbaan moeten.

• Meer deelfietsen aanbieden (bv. op de Weeskinderendijk en bij het stadion van FC Dordrecht als ‘hub’ naar de Binnenstad) en fietsenstallingen in parkeergarages.

• In de Binnenstad heeft de voetganger en de fietser prioriteit.

• Verkeergevaarlijke rotondes worden veiliger (eenduidig).

• Alleen op doorgaande wegen is 50 km toegestaan, verder is 30 km de norm.

• Er blijft aandacht voor recreatieve fietsroutes (Zoals langs de noordzijde van het Wantij en in de Biesbosch) waarbij meer ruimte voor overnachting (camping) mogelijk moet zijn.

• De snelle doorgaande fietsroutes krijgen bredere fietspaden en fietsstroken.

Ons programma - ons plan:

Waterbusverbindingen houden we in stand

In stand houden van de waterbusverbindingen binnen de Drechtsteden.

Meer (snel)oplaadpunten

Aanleg van meer (snel)oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Hier moet de infrastructuur in de wijken op worden aangepast. De kosten van aanleg kunnen in de kwh-prijs worden doorberekend.

Fietspaden worden veiliger.

Er moet gekeken worden waar er verbeterslagen te maken zijn met het verbeteren van fietspaden. Dit kan betekenen dat scooters en snorfietsen op de rijbaan moeten.

Meer deelfietsen

Meer deelfietsen aanbieden (bv. op de Weeskinderdijk en bij het stadion van FC Dordrecht als ‘hub’ naar de Binnenstad) en fietsenstallingen in parkeergarages.

Voetgangers en fietsers boven de automobilist

In de Binnenstad heeft de voetganger en de fietser prioriteit.

30km wordt de norm

Alleen op doorgaande wegen is 50 km toegestaan, verder is 30 km de norm.

Bredere fietspaden

De snelle doorgaande fietsroutes krijgen bredere fietspaden en fietsstroken.

Waar ben je naar op zoek?