“Er komt een pakket maatregelen dat past bij behoeften ondernemers”

10 december 2020

PVDA (Jacqueline van den Bergh) heeft in commissie Bestuur en Middelen van 8 december 2020 – naar aanleiding van vragen van horecaondernemers – gevraagd aan college naar de ondersteuning van de horeca, en met name over de inrichting van Winterterrassen. De horeca wil weer graag open, en Winterterrassen wil men dan klaar hebben. Op de website van de gemeente is daar niets over te vinden: waar kan men het aanvragen en wat is de procedure?

Wethouder Burggraaf:
Motie Beetje warmte voor onze horeca ondernemers – spaarzame terrasheaters (M7A). De motie verzoekt het college om:
– Met als doel de horeca een extra steuntje in de rug te geven, een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van subsidie, co-financiering of lening op basis van lage rente die horecaondernemers aan kunnen wenden om hun terras winterproof te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spaarzame terrasheaters, windschermen en verwarmingskussens. De raad binnen een maand te rapporteren over de mogelijkheden en behoeften en keuzes voor te leggen.
“Via deze Raadsinformatiebrief informeren wij u graag over de stand van zaken rond deze motie. De invulling van de motie doen we samen met ondernemers. Op 30 november j.l. is in het Horeca Overleg Platform (HOP) gesproken over behoeften aan ondersteuning bij horeca ondernemers om de winter en het komende jaar door te komen. Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Drechtsteden, heeft een werkgroep benoemd die over mogelijke maatregelen nadenkt. In dit eerste gesprek kwamen zaken naar voren als kwijtschelden van leges, winterterrassen in zowel dit jaar als volgend jaar en de behoeften voor het zomerseizoen,. Op korte termijn vindt een vervolggesprek plaats om tot een pakket maatregelen te komen dat past bij behoeften van de ondernemers. Wij informeren u zodra hierover meer duidelijk is en komen op dat moment met een voorstel.”