Meer duidelijke raadsvoorstellen bij kredietaanvragen

20 april 2021

Naar aanleiding van de motie van PvdA en GroenLinks, waarin het college wordt gevraagd om “kredietaanvragen tijdig op een duidelijke en begrijpelijke wijze voor te leggen aan de Gemeenteraad via Raadsvoorstellen”, werd hierover gesproken in de Adviescommissie Bestuur en Middelen op dinsdag 13 april 2021.

Wethouder Burggraaf had in de gemeenteraad toegezegd de motie over te nemen en met een notitie te komen met aanbevelingen om tot die duidelijkheid te komen.

Jacqueline van den Bergh: “Want ofwel er duiken ineens bedragen op in andere rapportages (zoals de Bestuursrapportages of zelfs coronabrieven) waarvan we het bestaan niet wisten ofwel er worden ook bedragen uitgegeven die niet bekend zijn bij de gemeenteraad. De accountant heeft daarvan wat voorbeelden gegeven. Nu hebben we van college een uitgebreid voorstel met aanbevelingen ontvangen om te voldoen aan de motie. Het is zorgvuldig uitgewerkt, onze dank daarvoor.
Maar het is wel een wat technisch en boekhoudkundige notitie. Voor ons is het belangrijk dat financiƫn ook voor een gewoon raadslid, en niet alleen de financiƫle specialisten, te begrijpen is. Zodat we onze controletaken goed kunnen uitvoeren; controleren van uitgaven, waaraan het wordt besteed, en wat er wordt bereikt. Een aantal aanbevelingen zijn redelijk overzichtelijk, zoals 1 en 2 en 6 en 7, en komen dicht bij wat wij zouden willen.
Kadernota en Begroting zijn de basis. In Kadernota gaat het om voornemens/plannen om doelen te bereiken, en om globale bedragen. Bij de Begroting worden de bedragen concreter en vastgesteld. Maar bij de daadwerkelijke start en uitvoering van een project of bij forse wijziging van de plannen is een raadsvoorstel op zijn plaats, met budget, planning, doelen en hoe die te bereiken.”

Wethouder Burggraaf: “Complimenten uit de commissie neem ik terug naar de organisatie. De lijn van de notitie wordt gedeeld in de commissie. Welke drempelbedragen, grenzen nemen we in de tijd. Duidelijke raadsvoorstellen. Het is goed om met de raad te bekijken hoe dat te doen. We moeten een politieke antenne hebben voor welke onderwerpen gevoelig liggen. Beetje vertrouwen is ook nodig.”

Het wordt verder besproken in de Auditcommissie, ter voorbereiding van een definitief voorstel.