Onderzoek naar recreatief gebruik bezoekers Nieuwe Dordtse Biesbosch

12 maart 2021

Er start een onderzoek onder bezoekers van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Hoe waarderen en gebruiken de recreanten de Nieuwe Dordtse Biesbosch? Hoeveel mensen het gebied bezoeken is nu niet bekend. Ook de vraag waarom mensen de Nieuwe Dordtse Biesbosch niet bezoeken is van belang, vindt de PvdA. Is het onbekendheid met of is het niet interessant genoeg?
Enquêteurs gaan aan de slag in het gebied, de Klankbordgroep (doorsnee van onze bevolking) wordt ingeschakeld en via een link op de website van Onderzoekcentrum Drechtsteden kunnen mensen ook reageren door de vragen in te vullen.

De PvdA had graag meer buitengebied bij het onderzoek betrokken, zoals de Merwelanden en De Viersprong. Dan krijg je een beter beeld van wat mensen zoeken in het groene buitengebied. Er moet ook volop gerecreëerd kunnen worden, afgewisseld met rustige recreatie.

Er loopt een discussie over honden toelaten in de Nieuwe Dordtse Biesbosch (mag nu niet). Dit is ook onderdeel van de vragen. Een pilot komt er, waarin de honden worden toegelaten vanaf oktober t/m april. De PvdA is hiervoor, om te kijken of dit goed te doen is of niet. De toegang voor mindervaliden in dit gebied is niet goed. Dat moet worden verbeterd. In de enquête staan ook hier vragen over.

Er komt binnenkort een apart voorstel voor de Pilot naar de commissie, zegde wethouder Stam toe.

Jacqueline van den Bergh, Commissielid PvdA