Ook recreatievaart voor mensen met smalle beurs in De Biesbosch

7 februari 2021

Bestuur en Middelen | Woensdag 3 februari 2021 | Invlechting Parkschap De Biesbosch | Jacqueline van den Bergh:

Met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch per 1 januari 2021 zullen de onderdelen van het Parkschap teruggebracht worden naar de voormalige eigenaren. Voor Dordrecht betekent dit dat een deel van de Hollandse Biesbosch weer bij de gemeente ondergebracht wordt (De Merwelanden).

Het is nu een collegebevoegdheid, maar wij willen dat de gemeenteraad meebeslist over De Biesbosch. We moeten het niet alleen aan Staatsbosbeheer overlaten, want deze organisatie wil vooral natuurbehoud. Wij voorzien problemen met recreatie. Want zo mag de Viersprong zich niet als zwemplas ontwikkelen van Staatsbosbeheer, vanwege het bijzondere riet. In De Merwelanden ligt ook een zwemplas, die in de zomer heel druk bezocht wordt. Dat moet zo blijven. Er is grote behoefte aan natuurzwembaden aan de randen van onze stad.

Ruimte voor festivals en evenementen moet er ook zijn. Staatsbosbeheer wil recreatieve zones maken en vaarwegen afsluiten voor de pleziervaart. Om overlast te voorkomen. Ook wil men zoveel mogelijk electrische boten. Dat is uiteraard uitstekend, maar het kan niet zo zijn dat mensen met smalle beurzen door deze maatregelen niet meer kunnen varen in De Biesbosch. De recreatievaart heeft een brief hierover aan de gemeenteraden gestuurd. De PvdA wil dat wethouder Stam met hen gaat bekijken hoe je overlast kunt beperken (want die is er) zonder de rustige pleziervaart te veel te beperken, zeker niet voor mensen met een klein inkomen. Is er voldoende capaciteit bij Handhaving voor dit gebied?

Financieel is er nog veel onduidelijk: hoe zit het bestuur in elkaar, wat kost het allemaal, wie doet wat en wie is de toezichthouder? Dit zijn vragen waarop de PvdA antwoord wil hebben.

Wethouder Stam komt met een raadsvoorstel. De PvdA wil hierin opgenomen zien:
financieel overzicht; bestuursstructuur; positie Gemeenteraad; Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer, gemeenten Altena en Drimmelen; Biesboschnetwerk en Biesboschregisseur; Gastherennetwerk.

De Merwelanden is een prachtig natuurgebied. Ook heel geschikt voor levendige recreatie, festivals en evenementen.