Stadspark XXL: Groter dan Central Park in New York; veel ruimte voor sport en recreatie

12 maart 2021

Adviescommissie Fysiek | Dinsdag 9 maart 2021 | Presentatie Stadspark XXL

Dinsdag avond gaf Mecanoo Ontwerpbureau de presentatie over de plannen voor het Stadspark XXL. 
Men noemt het de Klimaatas – Actieve as Stadspark XXL: van Wantijpark tot Zeedijk, van Wantij tot aan Nieuwe Merwede. Het wordt een aaneengesloten brede groene ecologische strook. Daarin liggen ook Sportparken, die zijn nu niet echt openbaar toegankelijk. Wonen en Natuur. Nieuwe woningbouw kan aan de randen van het park. Het Historie Stadspark wordt groter dan Central Park in New York. Het groen is er allemaal wel, maar is niet verbonden met elkaar. Het wordt niet als 1 geheel ervaren.

Centraal komt het groen/blauw te staan, met veel fiets- en wandelpaden. Functies van ontspanning en sport. Verbeterde flora en fauna, waterverbeteringen en dierdoorgangen. Van FC Dordrecht Stadion met woningen, tot aan Schenkeldijk. Het Oude Dordtwijk wordt het hart van het Stadspark. Verschillende functies: openlucht Amfitheater, Ligweide, Polder.
Overkampweg Park, tot aan Schenkeldijk. Met de Viersprong met een Uitkijkpunt. Nieuwe sporten en avontuur. Zijn al meegenomen in de rekensommen en effecten. Bouw: Natuurinclusief, en sloop. Herinrichting auto: parkeren sportparken altijd aan de randen. Niet meer dwars in het sportpark. Fietspad over spoor, met ecoduct.

Plan wordt verder besproken met sportverenigingen en andere betrokkenen. Er komen uitgebreide financiële uitwerkingen.

Cor van Verk: Dit is een Droom, maar ook met zorgen: we moeten de stad niet op slot gooien zodat we nergens meer kunnen bouwen. Spoorzone is een prachtig plan. 6000 woningen max. 5000 erbij. Niet in deze Dordtwijkzone. Maar waar dan wel. Wel aan de randen, is een idee. Parkeren: als je kan sporten, hoef je je niet met de auto vlakbij. Parkeren aan de randen. Sociale veiligheid is dan wel een groot aandachtspunt, gezien de grootte van het park, zeker in de donkere uren.

MECANOO: Hoe verder? Investeringsagenda en besluitvorming volgen. Agenda 2030. Samen met sportparken. Alle partijen hebben allemaal hun bijdrage geleverd. En erin verwerkt. 900 woningen op ontwikkellocaties. Per deelgebied en per fase daar verder onderzoek naar doen. Met ontwikkelingen die al gaande zijn. Park, wonen, en bereikbaarheid gezamenlijk bekijken. Parkeren: als je natuurontwikkeling wil, dan zal je met een aantal parkeerterreinen aan de slag moeten. Bijv. FC Dordrecht. Dat is geen stadspark. Wel aan de randen, slim dubbelgebruik. Leerpark staat in weekends leeg. Juist voor sportevenementen in weekends weer zeer geschikt. OV bereikbaarheid. Geluidswal N3. Groenvoorzieningen langs de N3. Met alle sportverenigingen doen. Diverser gebruik sportcomplexen.

Foto van de presentatie door Mecanoo