Gevolgen corona voor Sociale Dienst Drechtsteden

5 september 2020

Drechtsteden Dinsdag 1 september 2020 | De Lokhorst in Sliedrecht | Gevolgen Corona voor de Sociale Dienst Drechtsteden | Cor van Verk

Wethouder Heijkoop (sociale zaken) en David van Maanden (directeur Sociale Dienst Drechtsteden) gaven een toelichting op de stand van zaken bij de SDD.

Volgens wethouder Heijkoop heeft het coronavirus heeft enorm veel impact op de mensen in onze regio. Niet alleen op gezondheid, maar ook op inkomen. Zoals ZZP’ers, flex-werkers. Groei in bijstand en schuldhulpverlening. Meer mensen met een koopwoning komen in de financiële problemen. Ook die mensen melden zich bij ons. Mensen die gebruik maken van TOZO (ca. 1000 in onze regio). We zijn bezig met hoe we dit samen met rijk, vakbonden, UWV zo goed mogelijk kunnen opvangen. Bij de WMO zijn besparingen, mensen doen nu minder een beroep hierop, maar straks komt een groter beroep.

Directeur Sociale Dienst Drechtsteden, David van Maanen: “Hoe lang gaat het nog duren Hoe gaat het Rijk ons faciliteren. We verwachten voor 2021 een grotere werkloosheid, met herstel op arbeidsmarkt op termijn. Zwartste scenario is dat de crisis lang voortduurt, tot 2023. Gevolgen voor SDD: bij snel herstel: tekort op arbeidsmarkt, voldoende vraag, inkomensondersteuning; her/om/bijscholing, compensatie; ondersteuning naar werk; Baanbrekend; zorg/ondersteuning. Bij langdurige dip: forse werkloosheid; flinke bezuinigingen; andere opbouw van ons bestand; er zijn dan geen banen. Dan moeten we vooral de bestaanszekerheid versterken bij langdurige dip. Horeca wordt ontzettend geraakt. De bemiddeling naar werk loopt nog steeds door. Nu worden we nog niet heel hard geraakt. We doen het goed, tenzij crisis echt fors doorzet. We zien wel bij Schuldhulpverlening een grote toevloed; financieel schatten wij in dat we geld overhouden; dat gebruiken voor straks, dus reserveren we nu. Bedrijfsleven: zo goed mogelijk overleven; bedrijven verstevigen en verbinden met sociaal domein. Er zijn veel vrijwilligers. Vooral hebben we aandacht voor kwetsbare groepen. We hebben veel kontakt met bedrijven; van werk naar werk. Impact op bedrijven komt later, omdat orders opdrogen. Kortlopende WW loopt nu af; bij ons komt het later. Daar sorteren wij nu op voor.”

Wethouder Heijkoop: “Geld voor bijstand wordt dit jaar op een andere manier vastgesteld dan anders. Fors extra middelen van Rijk, voor bijstand, schuld, naar werkbemiddeling, etc. Extra mensen voor nodig. Veel externe medewerkers hebben we moeten aantrekken. Het wordt steeds bewerkelijker. Huisvesting SDD is nog voldoende. Ook straks in Huis van Stad. Samenwerking met Drechtwerk steeds meer. Rijk laat zich van goede kant zien. Komen hun beloften na.”

Voor de PvdA is het belangrijk dat mensen zeker zijn van inkomen in deze onzekere tijden. Het bieden van financiele ondersteuning en het zo goed mogelijk begeleiden naar andere baan bij werkloosheid.