Goede en snelle hulp nodig bij schulden

8 december 2020

Dinsdagavond 1 december 2020 was er de digitale bijeenkomst van de Drechtraad en de Carrousel Sociaal. In deze Carrousel stond de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening centraal.

Nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
De schuldenproblematiek is een groot en kostbaar maatschappelijk probleem, waarbij een brede maatschappelijke aanpak vereist is. Het uitvoeren van schuldhulpverlening kost veel geld. Deze nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, ingediend op 11 oktober 2019, gaat in per 1 januari 2021. De gewijzigde Wet maakt de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens voor schuldhulpverlening door gemeenten en andere bij schuldhulpverlening betrokken organisaties mogelijk. Het primaire doel van deze wetswijziging is het beter en vroeger helpen van burgers met schulden. Met de invoering van deze nieuwe Wet moet er sneller inzichtelijk worden welke burgers en cliënten dreigende financiële problemen hebben. Bijvoorbeeld door in een vroeg stadium, aan de hand van één of meerdere signalen, betalingsachterstanden te ontdekken. Dat betekent: De noodzaak om in een vroeg stadium in contact te komen met mensen om het oplopen van schulden te voorkomen. Het vormgeven van (nieuw) beleid op vroegsignalering, zodat het makkelijker wordt om inwoners met schulden te helpen.

Welke signalen worden dan gebruikt bij vroegsignalering?
Er zijn verschillende signalen, in de meeste gevallen betalingsachterstanden, die gebruikt worden bij de vroegsignalering van schulden. Voor een goede implementatie is het belangrijk te bepalen welke betalingsachterstanden het meest relevant zijn en de grootste voorspellende waarde hebben. Tevens is het essentieel dat een goede gegevensoverdracht plaatsvindt tussen samenwerkende organisaties en gemeenten, om zo de betrouwbaarheid en de frequentie van signalen te verhogen.
In de praktijk worden de onderstaande 5 signalen in meer of mindere mate gebruikt voor vroegsignalering. Dit zijn de volgende: Achterstanden bij zorgverzekeraars
Achterstanden bij energiebedrijven
Huurachterstanden bij woningbouwcorporaties
Achterstanden bij waterbedrijven
Achterstanden gemeentelijke belastingen

Burgers en cliënten met financiële problemen moeten eerder in beeld zijn, zodat problematische schulden door de effectieve inzet van vroegsignalering worden voorkomen. Er wordt hulp geboden aan mensen voordat ze daar zelf om vragen.

Volgens wethouder Heijkoop is er vanwege deze Nieuwe Wet extra geld nodig. Er komt een boeggolf aan hulpvragen op ons af door de vroegsignalering. Op den duur ebt dat af en komen er steeds minder dure hulpverleningstrajecten. Nu door Corona zijn er extra middelen voor schuldondersteuning. Lichte schuldenproblemen kun je snel ondersteunen met schuldmaatjes en veel vrijwilligers inzetten.
Wachtlijsten moeten zo klein mogelijk blijven. Liever helemaal geen wachtlijsten. Stress sensitieve dienstverlening bieden wij aan. Ervaringsdeskundigen zijn een deel van de oplossing. Taboe speelt een grote rol. Ervaringsdeskundigen kunnen dan en hele goede rol spelen.

Voor de PVDA is het belangrijk dat schulden zich niet kunnen opbouwen. Door boetes en inschakeling van deurwaarders kunnen aanvankelijk kleinere schulden uitgroeien tot duizenden euro’s en tienduizenden euro’s. Met alle gevolgen van dien. We zijn dan ook blij met deze wet, waardoor de gemeente sneller kan handelen en er met clienten duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden over aflossingen. Ook de afsluitingen van noodzakelijke voorzieningen, zoals water, electriciteit en wonen, moet niet meer mogelijk zijn. Zo ontvingen wij onlangs nog klachten over STEDIN, die nog steeds afsluit. Daarover hebben wij vragen gesteld aan college. Met deze nieuwe wet kunnen afsluitingen niet meer voorkomen. We zullen de uitvoering in de praktijk dan ook goed volgen.

Cor van Verk | Fractievoorzitter PVDA Dordrecht