Dordrecht, verrassende stad!

Dordrecht is een mooie historische en monumentale stad. Een dierbare stad, waar je struikelt over vaderlandse en stadse geschiedenissen en gebeurtenissen. Het is ook een eiland met een eigenzinnige persoonlijkheid vol tegenstellingen en dat kan een heel interessante voedingsbodem zijn voor de cultuurvisie in Dordrecht.

Onze ambitie is Dordrecht een levendige en bruisende plaats te laten zijn en blijven. Een soort “Parijs of Berlijn aan de Merwede” waar begrip voor is voor culturele ontwikkelingen en gelegenheid en ruimte geboden wordt aan beroepskunstenaars en amateurs om hun werk te laten zien. Een plaats waar cultuureducatie voor iedereen mogelijk is, wordt en blijft. Zo’n stad willen we!

1. Verhalen van en over de stad: Productiehuis Dordrecht

Een Dordts productiehuis, verbonden met Kunstmin en het Energiehuis moet ook kansen bieden aan (jonge,) net afgestudeerde makers van toneel-, dans-, ontwerp- en kunstopleidingen van overal om eigen werk te maken en te tonen. Zo kunnen we genieten van vernieuwende en experimentele kunstuitingen.

2. Belang van cultuureducatie

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Cultuuronderwijs draagt bij aan de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Cultuureducatie moet toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht waar men opgroeit. Daarom is het belangrijk dat de schoolbesturen ondersteuning en geld krijgen van de gemeente om een interessant, gevarieerd en kwalitatief goed cultuur-educatief programma te ontwikkelen. Dit programma is onderdeel van het onderwijsplan. We zien hierin ook samenwerkingsmogelijkheden met het nieuwe productiehuis, waarin de makers betrokken kunnen worden bij de kunst- en cultuureducatie op basis- en middelbare scholen.

3. Popmuziek en evenementen

We blijven ons podium voor popmuziek ondersteunen en juist ook voor startende bands willen we een bijzondere plek zijn om zichzelf te ontwikkelen. De popcentrale krijgt meer mogelijkheden om starters te begeleiden in hun ambitie. Samenwerking met de popacademie in Tilburg en Codarts in Rotterdam kan grenzen verleggen.

Grote evenementen zoals Wantijpop, Big Rivers, het Bachfestival kunnen rekenen op onze ondersteuning.

DIT GAAN WE DOEN

We zijn niet alleen van de mijlpalen en de historische feiten. Het is voor ons veel te beperkt om de cultuurprogrammering alleen op te hangen aan de ‘feestjes’ rond deze mijlpalen. De programmering moet het hele jaar door interessant zijn en uitnodigen om naar toe te gaan en/of aan deel te nemen. Daarom hebben we nieuwe ideeën nodig en dus:

  • Makers worden gestimuleerd om met productievoorstellen te komen om de verschillende gezichten van Dordrecht te tonen.
  • Het Energiehuis wordt een actieve ‘bijenkorf’ van optredens.
  • We promoten meer aandacht voor cultuur en muziekonderwijs op school.
  • Muziekoptredens in de stad verlevendigen het verblijf in de stad.
  • Meer gebruik maken van de culturele monumenten in onze stad.
  • De stad is een smeltkroes van culturen, laat dit zien want ook dit is de hedendaagse geschiedenis van onze stad.

Ons programma - ons plan:

Productievoorstellen

Makers worden gestimuleerd om met productievoorstellen te komen om de verschillende gezichten van Dordrecht te tonen.

Het Energiehuis wordt een actieve ‘bijenkorf’ van optredens.

Er gebeurt al ontzettend veel in het Energiehuis, maar er is nog zoveel meer mogelijk.

We promoten meer aandacht voor cultuur en muziekonderwijs op school.

Muziek draagt bij aan het leggen van die verbindingen en vormt een van de vele sleutels Muziekonderwijs heeft dus ook een vakoverstijgende functie. Het herkennen van ritmische en melodische patronen draagt bij tot het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht. Dat is de basis voor abstracte denkprocessen bij bijvoorbeeld rekenen. Kinderen die muziekonderwijs krijgen hebben later een beter wiskundig inzicht.

Dordrecht Live muziekstad

Muziekoptredens in de stad verlevendigen het verblijf in de stad. Daarom willen we in weekenden in de lente-, en zomermaanden live muziekoptredens in de binnenstad. De mogelijkheden zijn eindeloos en voor de winkeliers en de horeca is het fijn dat mensen langer in de binnenstad verblijven.

Zoveel culturen, zoveel rijkdom

De stad is een smeltkroes van culturen, laat dit zien want ook dit is de hedendaagse geschiedenis van onze stad.

Waar ben je naar op zoek?